Filme med drone? Vi gjennomfører over 100 flygninger årlig.

AVIA er førstevalg innen dronefilm for flere av landets mest kvalitetsbevisste byråer og bedrifter. Fra vår base i Oslo gjennomfører alt fra små oppdrag innen luftfoto og dronefilm, til spesialoppdrag der særskilte søknader er påkrevd. Vi holder også kurs for skoleelever hvor vi underviser i bruk av drone. Vår dronepilot og mannskap er blant de mest erfarne i Norden og vi har tett dialog med Luftfartstilsynet for å sikre at all flygning skjer i trygge rammer og innenfor gjeldende lovverk.
 

Spesialist på dronefilm

Vi opererer topp moderne droner i ulike vektklasser, tilpasset oppdraget. Vi kan gjøre gyro-stabiliserte opptak i full 4k RAW kvalitet. Droner i kommersiell bruk er strengt regulert av Luftfartstilsynet. Vi kjenner regelverket og har lang erfaring fra de mest krevende opptak.

Vi gjør alle forberedelser og tar gode forhåndsregler. Innenfor flyforbudsonen, blant annet i Oslo sentrum kreves en særskilt søknad for hvert oppdrag. Vi hjelper deg med alle forberedelser og godkjenninger.

 
 
  • Vi gjennomfører oppdrag over hele verden

  • Godkjent av Luftfartstilsynet

  • Opptak i 4k RAW kvalitet

  • Gyro-stabilisert kamera

  • Vi gjør alle forberedelser

  • Drone opereres av erfaren dronepilot

  • Kamera på drone opereres av erfaren filmfotograf

Pris på filmproduksjon? Se prisveiledning her.

 
 

Få et tilbud på dronefilm

 

Luftfoto og dronefilm, gjort enklere

Det har aldri vært mer tilgjengelig å benytte seg av drone til film. Samtidig har reglene blitt skjerpet inn og det er mange lokale hensyn å ta ved enhver flygning. Utfallet av ulovlig flygning kan være katastrofal, så sikkerhet er noe også bestiller bør være bevisst på ved valg av leverandør.  Vi gjennomfører aldri et oppdrag med drone uten grundig forarbeid. Vi sørger alltid for at flygningen skjer innenfor sikre rammer.  Planleggingen gjør oss godt kjent med forholdene i området, noe som også bidrar til bedre opptak. 

 
dronepilot-avia-kjetil.jpg

Dronepilot Kjetil Fredriksen

Kjetil er utdannet fotograf og hadde jobbet med filmproduksjon i flere år før han fant sin store interesse i droner. Han var tidlig ute med å ta sertifisering og har siden tilegnet seg en grad av erfaring og innsikt som få andre kan vise til. Han er en av de som har jobbet med "alt og alle"  innenfor sitt fagfelt og det er ingen som er bedre til å lede våre oppdrag innen dronefilm.

Les mer om menneskene i AVIA her.