Blank

Holdningskampanje

Ung i Trafikken – Komme

Ung i Trafikken ønsket en kampanje som setter fokus på trygg trafikk blant unge i dag. AVIA produserte en kampanje med humor som virkemiddel, og første filmer ut i serien har allerede gjort stor suksess på TikTok og andre sosiale kanaler.

WHO: Arts and health

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for helse. I løpet av de to siste tiårene har det vært en stor økning i forskning på kunstens effekter på helse og trivsel. Vi fikk i oppgave å formidle hvordan kunst og kultur kan fremme god helse, og har gjennom dette prosjektet med WHO fått ta del i mange rørende historier.

Senter for oljevern og marint miljø: Rydde

Appen “Rydde” skal gjøre det enda enklere å engasjere seg i ryddingen av forsøpling i naturen. For å tiltrekke brukere til appen laget vi en film som bygger på det noe urealistiske premisset om at havet er helt fritt for plast i år 2050. Det er egentlig året det er anslått at det vil være mer plast i havet enn fisk.
Det ser ikke ut til at det er noe her.
mannlig filmfotograf med stort filmkamera
glassklokke viser at klokken er 09.50

Engasjer publikum med en holdningskampanje

En holdningskampanje kan påvirke menneskers liv, valg og holdninger positivt. Ved å appellere til folk sine følelser og intellekt, kan vi påvirke deres atferdsmønster og endre holdninger som blir med dem videre i livet.

Slik går vi frem:

Hold på mottakerens interesse

Hver dag blir vi eksponert for store mengder reklame. Det meste er ikke relevant eller oppleves som støy, så det gjelder å fange oppmerksomheten til publikum før de har sust forbi. Vi har en forkjærlighet for betydningsfulle holdningskampanjer og har god erfaring med å lage nettopp de kampanjene som skiller seg ut fra mengden. Vi er opptatt av å bruke vår kunnskap til å lage filmer som fremmer positive verdier og inspirerer mennesker til å gjøre verden litt bedre.

Trenger du en holdningskampanje?

Website language: EN / NO

Vi bruker cookies som samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden, det hjelper oss i å forbedre vår tjeneste og din brukeropplevelse. Du kan lese mer her: Personvern.