Avia prod logo

Pris på filmproduksjon?

Å produsere en reklamefilm eller animasjonsvideo kan koste alt fra 40 000 kr, opp til flere millioner. Det er filmens idé og manus som avgjør omfang.

Idéutvikling koster 15.000 kroner. Dokumentariske filmer, drevet frem av intervjuer, eller der fotografen er en «flue på veggen» koster normalt 40 – 100 000 kr. Mer regisserte filmer, med skuespillere eller animasjon koster ofte 80 – 200 000 kr. De mest ambisiøse prosjektene, som oppnår stor oppmerksomhet og viral suksess koster ofte 200 000 – 1 million kr.

Hva påvirker pris?

Mennesker

Antall mennesker og mengden utstyr som er involvert i en filmproduksjon påvirker prisen. Vi vil aldri at en produksjon skal være mer komplisert enn den trenger å være, men verdien av et tverrfaglig og kreativt samarbeid bør ikke undervurderes.

Ambisjonsnivå og spredning

Ambisjonsnivå handler ikke om kvaliteten på filmen, men om hvilken effekt du ønsker å oppnå med den. En film av høy kvalitet er lite verdt dersom ingen ser den. En film som skal styrke en merkevare eller endre holdninger vil ofte kreve lengre planlegging.

Antall dager innspilling

Filminnspilling er som å planlegge et arrangement. Mange mennesker er involvert og alt fra logistikk og sikkerhet til kreative produksjonsplaner må legges til rette for. De aller fleste reklame- og kampanjefilmer kan spilles inn på én dag.

Skuespillere og lokasjon

Filmens idé og manus kan ha stor påvirkning på budsjett. Dette kan innebære alt fra skuespillerhonorar og søknader for spesielle lokasjoner, til kulisser og kostymekostnader.

Kontakt