Produsert av AVIA
Kontakt oss

Energi Norge ønsket i takt med det grønne skiftet å kommunisere at en overgang til et fullelektrisk samfunn både kan by på økonomiske og miljømessige gevinster.

Gjennom en strategisk og kreativ workshop med Energi Norge kom vi frem til at vi ønsket å vise fram hvordan det elektriske skiftet allerede påvirker norsk samfunnsliv. For å illustrere dette falt valget på verdens første fullelektriske passasjerkatamaran, Future of Fjords, som er bygget i Norge og frakter turister daglig mellom Flåm og Gudvangen. Her kunne vi få fram det storslåtte landskapet og vise et fartøy som opererer med ren batteridrift.

 

Vi ønsket å vise hvordan fergen både bidrar til økonomisk vekst i turist- og båtbyggerbransjen – uten at det går på bekostning av et sårbart miljø.

Kontakt oss