Personvernerklæring

Personvernserklæring for nettsidebruker, kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Hei 👋

AVIA sine nettsider bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår. Vi tar tar beskyttelse av din data på alvor, og du kan til enhver tid ta kontakt med oss på post@aviaprod.no eller telefon 240 22 007 for spørsmål om din persondata.

Nedenfor kan du lese detaljert om informasjonen vi innsamler, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker de til, hvem som er ansvarlig og hvordan du kan kontakte oss vedrørende de innsamlede opplysningene.

Hvem er behandlingsansvarlig? 🤓

Selskap:
AVIA Produksjon AS
Postboks 25 Sagene
0415 Oslo
Org.nr. 913697677

Person:
Det er daglig leder i AVIA (AVIA Produksjon AS som juridisk enhet) som er behandlingsansvarlig.

Tlf 240 22 007
post@aviaprod.no 

Hva er personopplysninger? 🏁

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som direkte eller indirekte kan identifisere deg som person, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer og bilder.

Vår virksomhets behandling av personopplysninger

For at en virksomheten skal kunne behandle personopplysninger må behandlingen av opplysningene ha et spesifikt, berettiget og uttrykkelig angitt formål, opplysningene må være relevante i forhold til formålet med behandlingen, og opplysningene må være korrekte og oppdaterte. Opplysningene må videre lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke blir misbrukt, og de må som utgangspunkt slettes når de ikke lenger er nødvendig for sitt formål.

Formålet med behandlingen av personopplysninger 🔍

Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å ivareta dine rettigheter som nettsidebruker, kunder, leverandører og samarbeidspartnere i AVIA Produksjon AS. Enkelte personopplysninger er også nødvendige for at vi skal kunne utføre arbeidet eller rådgivningen vi er blitt innleid eller spurt om å gjøre. Videre er det nødvendig for å oppfylle AVIA Produksjons forpliktelser som leverandør, og de forpliktelser vi har overfor relevante offentlige myndigheter.

Mer spesifikt:

 • For dokumentasjon av juridiske krav. Det kan brukes til opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.
 • For tilbudsutforming og avtaleinngåelse trenger vi opplysninger om type produksjon, prosjektdeltakere, kontaktinformasjon, navn på bedrift og org.nr.
 • For nødvendig administrasjon av kundeforholdet trenger vi opplysninger som navn, stilling, bedrift, kontaktinformasjon, org.nr., fakturamottak, e-poster og møtenotater.
 • For markedsføringsformål.
 • For å analysere og optimalisere opplevelsen av nettsiden vår.
 • Andre formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til, for eksempel gjennom å godkjenne andre personvernserklæringer for spesifikke funksjoner og skjemaer på nettsiden.

Personopplysninger som er samlet inn til ett formål, skal ikke uten samtykke benyttes til andre formål.

Bruk av databehandlere 📥

AVIA Produksjon AS benytter for flere formål eksterne tjenesteleverandører (databehandlere). Databehandlerne benyttes for administrative oppgaver, og en nærmere oversikt over hvilke personopplysninger som behandles i de enkelte systemene følger under.

AVIA Produksjon AS kan utlevere data som inneholder personopplysninger om deg til databehandlere. I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss tegner vi egne databehandleravtaler. Databehandleravtalene skal ivareta dine rettigheter slik at du skal være trygg på at opplysningene om deg behandles korrekt og kun bli brukt til det formålet som er avtalt.

Personopplysninger som behandles 💁🏼‍♀️

Kontaktinformasjon og skjemasvar

Når du kontakter oss via skjema på nettstedet, så blir de opplysningene du oppgir lagret for å kunne yte de tjenestene du ber om, som å utforme tilbud, lage avtaler, administrere kundeforhold og for å kunne yte generell service. Sensitiv informasjon skal ikke sendes via skjema siden eposten med dataene blir sendt ukryptert. Det lagres opplysninger som:

 • Navn
 • E-post
 • Telefon
 • Opplysninger du gir som er relevant for produksjoner
 • Skjemasvar og kommentarer du oppgir

Kilder: Kontaktskjemaer, priskalkulatorer, e-post, telefon.
Tilgang: Administrator, rådgiver og markedsførings teamet, eksterne tjenesteleverandører.

Informasjonskapsler (cookies) 🍪

Facebook

Sosiale plattform for kommunikasjon og annonsering.

Slik fungerer tjenesten

Personvern

LinkedIn

Sosial plattform for kommunikasjon og annonsering.

Slik fungerer tjenesten

Google-tjenester

Diverse annonsering gjennom Google sitt annonsenettverk og søkemotorer, samt brukerstatistikk og annonsering.

Hvordan fungerer tjenestene:

Nyhetsbrev og landingsside (Mailchimp)

Verktøy for utsendelse av nyhetsbrev, landingsside og annonsering.

Slik fungerer tjenesten

Personvern

Involve.me

Interaksjon med besøkende på nettsiden, ifm kalkulatorer.

Slik fungerer tjenesten

Personvern

Smartsheet

Enkelte kontaktskjemaer. Brukes ved rekruttering og jobbsøk.

Slik fungerer tjenesten

Personvern

Hubspot

Registrering av kunder og potensielle kunder for nødvendig oppfølging, samt skjemaer, brukerstatistikk og annonsering.

Slik fungerer tjenesten

Personvern

Rutiner for lagringstid ⏳

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendige for vår behandling i tråd med formålene beskrevet ovenfor og i henhold til lovgivning. Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag og/eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempelvis kan offentlige myndigheter som for eksempel Skatteetaten og NAV kreve at vi utleverer personopplysninger om deg.

Dine rettigheter 🤜

I dette punktet finner du en oversikt over de viktigste og mest relevante rettighetene du som arbeidstaker har etter reglene om personvern. Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte vår personvernansvarlig (se kontaktinformasjon under «Vår virksomhets behandling av personopplysninger»). Du skal få svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg.

Sletting og retting

Du kan som utgangspunkt kreve at opplysninger om deg slettes. Dette gjelder likevel ikke der loven krever oppbevaring eller der vi har rettslig grunnlag for oppbevaring.

Dersom personopplysninger som vi behandler er uriktige eller ufullstendige, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i lovgivningen kreve å få rettet personopplysningene.

Adgang til å protestere og klage

Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrensning av behandling.

Ta kontakt med vår personvernansvarlig hvis du mener at AVIA Produksjon AS ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

Spørsmål? 🙋🏻‍♀️

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring kan du kontakt oss via e-post: post@aviaprod.no eller telefon 240 22 007.

Kontakt oss