Produksjon av 360 film og VR

AVIA Produksjon_VR Video_JURK_2018_Nettbruk (25 of 90).jpg
 

Få seernes fulle oppmerksomhet med 360-film og VR.

360-graders film er mer aktuelt enn noen gang tidligere. I en tid der det blir stadig vanskeligere å holde på seernes oppmerksomhet er det spennende men nye formater som tilrettelegger for tilstedeværelse og interaksjon. I 360-graders video deltar seeren aktivt i filmen, ved å selv bevege seg rundt i bildet - enten gjennom å bevege på mobilen, eller gjennom å bevege hodet med VR briller. Via mobil vil du kunne orientere deg rundt i filmen, der mobilen fanger opp bevegelsene dine. På en tradisjonell skjerm kan du «dra» deg rundt i bildet via mus eller touch.

HELT I STARTFASEN

VR og 360-graders film er fortsatt en teknologi i startfasen med stort potensiale. Både Facebook og Google / YouTube har varslet at dette er et format de vil prioritere høyt i tiden fremover. Begge har kommet med avspiller som støtter 360-graders bilde og lyd, og som fungerer på de fleste enheter.

Flere analyser og tester gjort både av Google/YouTube og Facebook viser interessante resultater. De viser blant annet at 360-graders video er det formatet som gir lavest kost per klikk i YouTube annonsering. Facebook har valgt å prioritere formatet i sin algoritme, noe som i praksis betyr at 360-graders videoer vil lettere nå ut til flere personer og få flere visninger. 

 
 

360-graders FILM OG VR egner seg godt når du ønsker Å:

  • Få seerens fulle oppmerksomhet med aktivt engasjement i filmen

  • Skape nysgjerrighet og interesse for noe nytt

  • Gi seerne en følelse av tilstedeværelse

  • Gi seerne en sterkere emosjonell opplevelse, gjennom at de selv "deltar" i filmens handling

  • Oppnå god effekt ved annonsering

  • Oppnå høy click-through-rate

Pris på filmproduksjon? Se prisveiledning her.

 

Få et tilbud på 360 film og VR

 

Hvorfor 360-graders film?

360-graders film gjør seeren til en aktiv deltager i filmen. Det åpner opp mange spennende muligheter for bruk av dette formatet, men det utfordrer også måten vi er vant til å tenke filmproduksjon på.

Med dette formatet overlater vi deler av kontrollen til seeren, som i større grad kan velge å se "sin egen versjon" av historien vi forteller. Det gir en grad av aktiv deltagelse som markedsførere i dag må strebe etter å få andre steder.

Vi har det siste året jobbet aktivt med å oppdage og teste nye måter å anvende 360-formatet på. Det har resultert i mange interessante funn som vi gjerne deler med dere.

 
regissør-markus-odland.jpg

Regissør, Markus Odland

Markus har gjennom sitt arbeid i VR og 360-graders film skapt filmer som har fått nasjonal oppmerksomhet for sin kreative bruk av dette formatet. Markus har også gjennom sine foredrag og diskusjoner innen VR og 360-film bidratt til å øke fokuset på mulighetene som ligger i VR og 360-graders film. Ønsker du å prøve ut mulighetene som ligger i VR er Markus riktig mann å snakke med.

Les mer om menneskene i AVIA her.