AVIA skal bidra med viktig skogplanting og nye arbeidsplasser

En viktig årsak til verdens avskoging er fattige landsbyboere som blir tvunget til å kutte ned trær for bygging, drivstoff, varme, og landsbruksformål. Sammen med Eden Reforestation Projects skal vi bidra til redusert fattigdom gjennom å gi folk arbeid, og reduserte klimaendringer ved å redde regnskogen.

Forskning fra Universitetet i Maryland viser at verden totalt mistet et tropisk regnskogsområde på størrelse med Sveits i 2019. En av flere viktige årsaker til verdens avskoging er fattige landsbyboere som blir tvunget til å kutte ned trær for bygging, drivstoff, varme, og landsbruksformål. Mens dette løser et kortsiktig problem for landsbyboere og lokalsamfunn, oppstår langsiktige konsekvenser når skog hogges og ikke gjenopprettes.

AVIA planter 100 nye trær for hver produksjon vi gjennomfører

Fra og med januar 2021 blir alle produksjonene våre klimakompensert. For hver produksjon vi gjennomfører plantes det 100 nye trær. Vi inviterer også våre kunder til å bidra.

Alle bidrag går til vår nye partner Eden Reforestation Projects, en ideell organisasjon som jobber for å redusere ekstrem fattigdom og restaurerer det som en gang var friske skoger ved å plante trær.

Eden Reforestation Projects bruker en «employ to plant» metode som medfører både positive sosioøkonomiske og miljømessige tiltak. Fattige landsbyboere i nære lokalsamfunn er med å plante trær, og tjener dermed penger til livets opphold – og bidrar på denne måten til viktig skogplanting som er viktig for klimaet vårt.

For hver produksjon AVIA gjennomfører planter vi 100 nye trær i regnskogområder, gjennom vårt partnerskap med Eden Reforestation Projects. Sammen med våre kunder skal vi bidra til redusert fattigdom gjennom å gi folk arbeid, og reduserte klimaendringer ved å redde regnskogen.

Illustrasjon hentet fra Eden Reforestation Project sine hjemmesider.

Klimagassutslippene fra avskoging er større enn utslippene fra alle verdens biler

Avskoging skjer når vi hugger, brenner ned og ødelegger skogsområder, slik at det ikke vokser opp nye trær. Dette skjer blant annet for å få plass til beitemark for husdyr, for å skaffe tømmer til møbler, eller lage palmeolje. Regioner som er mest påvirket av avskoging er fattige og underutviklede områder. De langsiktige effektene av avskoging fører til alvorlige miljøødeleggelser. Det forårsaker alvorlig flom, erosjon og ørkendannelse. Det er lagret store mengder med karbon i verdens skoger. Når vi brenner ned skogen, omdannes karbon til karbondioksid.

Foto: Lars Os / NRK.no

“Employ to plant” metoden fører til langvarig og vellykket skogplanting

Ifølge Eden Reforestation Projects, er det spesielt to ting som er viktig for en langvarig og vellykket skogplanting. Det første er at skogplanting må være til fordel for lokalbefolkning. Det er viktig å jobbe sammen med lokalsamfunn for å oppnå en vellykket og langvarig skogplanting. Eden Reforestation Projects bruker en “employ to plant” metode, som skal være til fordel for lokalsamfunnene hvor det plantes ny skog. Gjennom å ansette fattige landsbyboere til å plante trær, skaper det en synergieffekt ved at landsbyboere tjener penger til mat, husly, klær og medisin, samtidig som de bidrar til planting av skog som er viktig for verdens klima. Finansiering er også en viktig faktor i vellykket skogplanting. Uten givere, forretningspartnere og andre tilskudd er det lite håp for effektiv og vellykket skogplanting.

Positiv påvirkning er vår visjon, og en del av AVIA sitt DNA. Våre viktigste klimatiltak vil blant annet være å redusere unødvendige reiser, kildesortering, digital arbeidsflyt, samt våre bidrag til Eden Reforestation Projects. Vi stiller også krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, for å påvirke i positiv retning.

Det er viktig at vi tar klimakrisen på alvor. I det store bildet føler man seg kanskje maktesløs når det kommer til klima- og miljøsaker. Men små valg kan ha stor effekt. Spesielt om vi gjør det sammen.