Blank

Hjelpekilden: Manipulasjon

Strenge og lukkede religiøse miljøer tar ofte i bruk manipulasjon for å påvirke og kontrollere sine medlemmer. Den frivillige organisasjonen Hjelpekilden ønsket å sette søkelys på denne bruken av mental kontroll. Vi lagde derfor en informasjonsfilm som skaper bevissthet rundt de forskjellige typene manipulasjon medlemmer i lukkede trossamfunn kan bli utsatt for.

Hjelpekilden er Norges eneste organisasjon som gir bistand til mennesker som er i en bruddprosess med lukkede eller strenge religiøse miljøer. Organisasjonen ble opprettet i 2012, og deres visjon er at ingen skal måtte erfare at trossamfunnet hindrer en i å være et fritt og selvstendig tenkende menneske. 

I lukkede eller  strenge religiøse miljøer er manipulasjon en taktikk som ofte blir brukt for å beholde kontrollen over medlemmene. Den mentale kontrollen skal sikre at medlemmer tenker og handler på en “riktig” måte, og at de ikke skal forsøke å forlate trossamfunnet. Hjelpekilden kom til oss med et ønske om å skape bevissthet rundt denne bruken av manipulasjon.

Vi lagde derfor en informasjonsfilm om mental kontroll, som viser ulike måter et trossamfunn kan manipulere sine medlemmer på. Kampanjen har blitt vist på flere digitale flater, blant annet Facebook, Instagram og Hjelpkildens nettsider.

Da vi jobbet med konseptet var vi veldig ivrige på å visualisere eksemplene på en enkel, men kreativ måte. En talking head-informasjonsfilm kan fort bli veldig kjedelig dersom innholdet ikke presenteres på en visuell måte – derfor valgte vi å samle alle scenene på én lokasjon, og isteden bruke selve rommet, rekvisitter og grafiske elementer til å fortelle historien på. Vi ønsket at filmen skulle engasjere og ikke bare informere, så strategien var derfor å få frem budskapet på en enkel, men likevel kreativ og symbolsk måte.

Mariell Føynum

Regissør, AVIA Produksjon

Målet med filmen er at de som kjenner seg igjen i eksemplene skal vite at Hjelpekilden er et trygt sted å oppsøke dersom man trenger hjelp eller støtte.

Ønsker du å produsere en lignende film?

Share on facebook
Share on linkedin

Website language: EN / NO

Vi bruker cookies som samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden, det hjelper oss i å forbedre vår tjeneste og din brukeropplevelse. Du kan lese mer her: Personvern.