Pris på filmproduksjon og reklamefilm?

Du har hørt det før; Hvor langt er et tau? Hva koster en bil? Pris på produksjon av en film kan variere stort, avhengig av idé, ambisjonsnivå og omfang. Vi i AVIA ønsker å forenkle prosessen å lage film, og har laget en veiledning med konkrete priseksempler og tips som kan hjelpe deg i å bli en god bestiller for ditt selskap. Velg et budsjett nedenfor for mer informasjon om pris på reklamefilm og filmproduksjon.

 

Velg et budsjett for å se vår prisveiledning:
 

Pris-illustrasjon-02.png

Tips til deg som er bestiller:

  • Rådfør deg med oss før du låser idé og budsjett. Det kan spare deg for kostnader.

  • Ha et åpent sinn rundt valg av sjanger og idé. Det er ikke alltid at første den første ideen er den beste.

  • Beskriv filmens formål, ikke filmens innhold. Vi bistår gjerne med å finne riktig virkemiddel for at filmen skal gi ønsket effekt.

  • Bestem hvem som skal kunne ha meninger om filmer, og inkluder de fra start. Inkluderer man for mange beslutningstakere kan det gjøre at prosjekter blir utsatt og dyrere enn nødvendig.

 

Ikke bruk mer enn du behøver

Du trenger ikke en ferdig idé eller en klar plan for å komme i gang. Vi opererer med faste enhetspriser og vil alltid gi et spesifisert tilbud etter beste anbefaling. Noen ganger kan enkle produksjoner være svært effektfulle og andre ganger kan det å spare inn på feil sted gjøre at en god idé sløses bort. Vi deler gjerne vår erfaring og kunnskap, slik at dere blir bedre rustet til å ta gode valg.

 

Hva påvirker prisen mest?

 
Pris-illustrasjon-03.png

MENNESKENE

Antall mennesker involvert i en filmproduksjon vil ha en betydelig påvirkning på prisen. Filmproduksjon inkluderer mange profesjoner og en dyktig filmfotograf vil sjeldent kunne være en like god lydtekniker, lysmester eller manusforfatter. Vi ønsker aldri å gjøre en produksjon mer omfattende enn nødvendig, men betydningen av et tverrfaglig kreativt samarbeid i filmproduksjon bør ikke undervurderes. 

Pris-illustrasjon-04.png

AMBISJONSNIVÅ

Uansett lite eller stort oppdrag er den tekniske kvaliteten og menneskene som jobber på prosjektene de samme. Ambisjonsnivå handler ikke om kvaliteten på filmen, men om effekten man ønsker å få av filmen. En film som har til formål å skape en kortsiktig oppmerksomhet vil ofte være rimeligere enn strategiske filmer som har til formål å styrke en merkevare, skape holdningsendringer eller presentere bedriftens verdigrunnlag.

 
Pris-illustrasjon-05.png

ANTALL INNSPILLINGSDAGER

De aller fleste filmer innen reklame og kampanje er produsert med én dags innspilling. Filminnspilling er som å koordinere et arrangement, der mange mennesker er innvolvert og det foreligger planer for alt fra logistikk og sikkerhet, til kreative produksjonsplaner.

Pris-illustrasjon-06.png

EKSTERNE KOSTNADER

Filmens idé og manus kan ha stor påvirkning på budsjett. Dersom filmens handling skal skje et bestemt sted krever det kanskje leiekostnader og søknader. Skuespillere vil ha sitt honorar, kostymer må leies og set props / interiøret i en scene må ofte skapes. Filmens idé vil også påvirke omfang på lyssetting og teknisk gjennomføring.

 
 

Ditt budsjett: +/- 15.000,-

Velg et nytt budsjett


Innenfor dette budsjettet kan du få noen av landets dyktigste kreative ressurser til å gjennomføre konkrete deler av en produksjon. Det kan være en filmfotograf en hel dag, klipper, fotograf eller animatør. Enkle intervjuer og opptak fra arrangementer er også mulig å få til. For komplette produksjoner må du regne med å øke budsjettet noe. Se noen eksempler på hva du kan få innenfor dette budsjettet:

Fotograf Sondre Formo Lindheim

Filmfotograf


Få en filmfotograf inkl. utstyrspakke i en hel dag for 7.900 eks.mva.

dronefilm-utstyr.jpg

opptak MED DRONE


Filmopptak med drone fra 9.900,- per dag.

  • Alle priser på denne siden er kun eksempler for å gi innsikt og forståelse. Det er mange faktorer som påvirker pris, deriblant antall dager med innspilling, grad av involvering fra kunde og byrå, honorarer til skuespiller og statister o.l. Kontakt oss for et spesifisert tilbud.

 
 

Kom i gang, enkelt og raskt

AVIA har alle ressurser internt, både utstyr og og kreative talenter innenfor ulike fagfelt. Det gir oss kapasitet til å gjennomføre små oppdrag med korte frister og styrke til å håndtere store, komplekse produksjoner.

 
 

Kontakt oss for tilbud

 
 
 

Ditt budsjett: +/-40.000

Velg et nytt budsjett


I denne prisklassen kan du få komplette produksjoner, inkludert forarbeid, innspilling og etterarbeid. Det kan være både contentfilm, reklame, animasjon, streaming og annet. Filmer i denne prisklassen egner seg godt til å synliggjøre bedriftens aktiviteter og engasjement, samt markedsføring av arrangementer og enkle kampanjer. For at budsjettet ikke skal bli høyere vil filmene ofte ta for seg situasjoner fra virkeligheten, der vi utnytter potensialet i eksisterende historier, mennesker og aktiviteter tilknyttet selskapet. Det kan være film fra et arrangement, intervjuer og historier fra deres prosjekter, dokumentere aktiviteter o.l.

Se noen eksempler på hva du kan få innenfor dette budsjettet:

  • Alle priser på denne siden er kun eksempler for å gi innsikt og forståelse. Det er mange faktorer som påvirker pris, deriblant antall dager med innspilling, grad av involvering fra kunde og byrå, honorarer til skuespiller og statister o.l. Kontakt oss for et spesifisert tilbud.

 
 

Kom i gang, enkelt og raskt

AVIA har alle ressurser internt, både utstyr og og kreative talenter innenfor ulike fagfelt. Det gir oss kapasitet til å gjennomføre små oppdrag med korte frister og styrke til å håndtere store, komplekse produksjoner.

 
 

Kontakt oss for tilbud

 
 
 

Ditt budsjett: +/-80.000

Velg et nytt budsjett


I denne prisklassen utvikler vi strategiske filmer som løser konkrete oppgaver innen kommunikasjon og markedsføring. Produksjonene starter med et grundig forarbeid, der vi i samarbeid med kunde utvikler idé, manus og en produksjonsplan. Filmer i denne prisklassen egner seg godt til kampanjer i sosiale medier, verdi- og holdningsskapende filmer og andre strategiske filmer. Animasjonsfilmer i både 2D og 3D starter ofte i denne prisklassen.

Se noen eksempler på hva du kan få innenfor dette budsjettet:

  • Alle priser på denne siden er kun eksempler for å gi innsikt og forståelse. Det er mange faktorer som påvirker pris, deriblant antall dager med innspilling, grad av involvering fra kunde og byrå, honorarer til skuespiller og statister o.l. Kontakt oss for et spesifisert tilbud.

 

Kom i gang, enkelt og raskt

AVIA har alle ressurser internt, både utstyr og og kreative talenter innenfor ulike fagfelt. Det gir oss kapasitet til å gjennomføre små oppdrag med korte frister og styrke til å håndtere store, komplekse produksjoner.

 
 

Kontakt oss for tilbud

 
 

Ditt budsjett: 100.000 +

Velg et nytt budsjett


Det kan være mange årsaker til at enkelte produksjon ligger i prisklassen 100.000 til over en million. Kjente skuespillere, omfattende filmsett der situasjonen skal gjenskapes eller tidskrevende etterarbeid. Filmproduksjoner over 100k har et høyt ambisjonsnivå og der målbare resultater er forventet. Produksjonene krever gjerne et større forarbeid med idé, strategi og manus. De beste kreative ressursene er koblet på alle faser av produksjonen og produksjonen inkluderer ofte både skuespillere, design av scener, befaringer i forkant m.m. Animasjonsfilmer i 3D ligger normalt sett rundt denne prisklassen og oppover.

Se noen eksempler på hva du kan få innenfor dette budsjettet:

  • Alle priser på denne siden er kun eksempler for å gi innsikt og forståelse. Det er mange faktorer som påvirker pris, deriblant antall dager med innspilling, grad av involvering fra kunde og byrå, honorarer til skuespiller og statister o.l. Kontakt oss for et spesifisert tilbud.

 
 

Kom i gang, enkelt og raskt

AVIA har alle ressurser internt, både utstyr og og kreative talenter innenfor ulike fagfelt. Det gir oss kapasitet til å gjennomføre små oppdrag med korte frister og styrke til å håndtere store, komplekse produksjoner.

 
 

Kontakt oss for tilbud