AVIA vinner av toårig kontrakt med Norges største fylke!

13 leverandører deltok i konkurransen om en stor rammeavtale for produksjon av filmer og animasjonsvideoer for Viken Fylkeskommune. Avtalen varer i to år, med opsjon på to ytterligere år. AVIA Produksjon fikk høyeste score og er valgt som hovedleverandør.

13 leverandører deltok i konkurransen om en stor rammeavtale for produksjon av filmer og animasjonsvideoer for Viken Fylkeskommune. Avtalen varer i to år, med opsjon på to ytterligere år. AVIA Produksjon fikk høyeste score og er valgt som hovedleverandør. I sin vurdering skriver Viken Fylkeskommune:

Det var kombinasjon av arbeidsprøver for ressursene i kjerneteamet, kompetanse og erfaring til kjerneteamet, tilleggsressurser samt gode referanser som ble lagt til grunn. Den innstilte leverandør beskriver på en god måte sin erfaring og kompetanse, har gode og varierte arbeidsprøver som viser bredde og kvalitet. I tillegg har de gode referanser.

Viken Fylkeskommune

Tre aktører er valgt som leverandører og det beste tilbudet gis første prioritet til å levere. AVIA er svært fornøyd og ydmyk over å være front i rekken av respekterte produksjonsbyråer som Willy Nikkers AS og One big happy family AS, på henholdsvis andre og tredje plass.

Viken fylkeskommune ble etablert 1.jan.2020 og er en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkeskommunen leverer et bredt spekter av tjenester og er en viktig samfunnsaktør. Med sine 1,2 millioner innbyggere huser det nesten en fjerdedel av Norges befolkning, noe som gjør det til et viktig tyngdepunkt i landet. Det nyetablerte fylket er fortsatt under utvikling. Her vil god kommunikasjon spille en viktig rolle. AVIA er stolte av å kunne ta del i formidlingsarbeidet.

Video er et effektivt visuelt virkemiddel som gir avsender mulighet til å distribuere tidsriktige budskap til valgte målgrupper. Bruk av video i formidlingsarbeidet vil gi målgrupper bedre kjennskap til fylkeskommunen og dens arbeid. Vår visjon er å påvirke menneskers liv, valg og holdninger. AVIA håper å kunne styrke Vikens kommunikasjonsarbeid, og utfordre måten video kan skape verdi for næringslivet, menneskene og det offentlige

Deniz Huseby
Daglig leder, AVIA Produksjon
deniz huseby
Deniz Huseby, daglig leder i AVIA Produksjon