Produsert av AVIA
Contact us

IndyKite ønsket en forklaringsfilm som formidler hvorfor deres produkt er fordelaktig og trygt. Vi produserte en personfokusert film som forteller om produktet på en engasjerende måte, samtidig som hovedbudskapet kommer frem.

Contact us