Awareness campaigns

I over 10 år har AVIA vært et av Norges fremste film- og innholdsbyråer for holdningskampanjer. Enten du representerer en frivillig organisasjon, en bedrift eller et offentlig selskap, er vi her for å hjelpe deg med å nå dine mål.

Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client
Aviaprod client

Historier som skaper endring

Hos AVIA vet vi at de mest kraftfulle historiene er de som beveger oss på et dypt, emosjonelt nivå. Våre holdningskampanjer er designet for å gjøre nettopp dette – skape endring. Gjennom nøye planlagte og utførte kampanjer, hjelper vi organisasjoner og bedrifter med å formidle budskap som endrer holdninger, inspirerer til handling og skaper varige inntrykk.

Utvalgte holdningskampanjer

Røde Kors – Straffedømte

En serie animasjonsfilmer som belyser barns erfaring før, underveis og etter deres fedre har sonet i fengsel. Filmene ble vist på Tilbakeføringskonferansen 2023.

Hjelpekilden – Trossamfunn

En holdningskampanje rettet mot mennesker som vil bryte med lukkede eller strenge religiøse miljøer. Vi produserte flere filmer for Hjelpekilden om viser unge mennesker i lukkede trossamfunn at det finnes et liv utenfor disse miljøene.

Ung i trafikken – Trygg trafikk

En holdningskampanje for å fremme tryggere trafikk blant unge. Vi har produsert fem filmer som effektivt bruker humor for å engasjere og påvirke målgruppen. Disse filmene har hatt store innflytelse på målgruppen gjennom millioner av visninger, samt stort engasjement på TikTok og Instagram.

NFF og BAMA – Drømmedøgn

En holdningskampanje som fremmer et inkluderende og trygt miljø for unge fotballentusiaster, uavhengig av bakgrunn og ferdighetsnivå. Arrangementet vant prisen «Event of the Year» under ESA Awards (EM i sponsing).

Vår fremgangsmåte

1. Send us a request

We handle your request within one hour and assist you with the brief.

2. Insights and Conceptualization

Vi dykker dypt inn i målgruppens behov og preferanser for å sikre at budskapet ditt treffer riktig. Etter en kreativ workshop vil regissør utvikle ulike konseptforslag som vi presenterer for dere.

3. Innholdsproduksjon

Vi produserer innhold til kampanjen. Det kan være film, animasjon, grafisk eller webtjenester. Vi håndterer hele prosessen fra start til slutt.

4. Distribusjon og markedsføring

Vi planlegger og gjennomfører distribusjon og markedsføring for å sikre at kampanjen din når ut til riktig publikum.

What do our customers say?

Filmen AVIA har produsert for oss treffer nær 100% på følelsene vi ønsket fremkalle.
Communication and response time have been impeccable. AVIA has been responsive to the client's needs, interpreted them, and found great solutions. It has been easy to collaborate at every step. I highly recommend AVIA for anyone looking for an engaged and connected video production company.

Et team som bryr seg

AVIA sin visjon er å ha positiv påvirkning på menneskers liv, valg og holdninger. I over 10 år har vi laget holdningskampanjer som beveger og inspirerer til handling.

Our services

Film commercials

We specialize in crafting promotional videos for various platforms, including social media, television, cinema, and more. Our expertise spans from ideation to production, and we also offer support in sharing the final product.

Read more

Animation

Everything in animation. We have illustrators and animators who create original content for all kinds of purposes. First, we develop a style and visual language, and then we breathe life into the images through animation.

Read more

Awareness campaigns

Movies that evoke emotions and prompt viewers to reflect on their relationship with a theme or their connection to an organization. We have extensive experience in creating impactful advocacy campaigns.

Read more

VR & 360-video

We assist you in creating virtual experiences for your customers – for use in VR headsets or online.

Virtual tours, product demonstrations, trade show experiences, and more.

Read more

Datagenerert & AI

We specialize in crafting personalized videos, offering a unique experience to each recipient, and utilizing AI-generated videos to address tasks where conventional methods may fall short. Curious about the possibilities? Feel free to contact us for a friendly chat.

Read more

Content / Social media videos

Vi kan kunsten å lage filmer som blir sett av millioner. Vi har et nettverk med influensene og andre representater for dine kunder som kan bistå deg med å nå ditt publikum på en effektiv måte.

Read more

Informational and educational videos

A comprehensive range of services covering courses, training, and informational videos. We specialize in helping you deliver educational content in an engaging and pedagogically effective manner. Our interdisciplinary approach combines video, animation, and expert direction to ensure optimal communication.

Read more

Livestreaming

We specialize in live streaming events and meetings, offering secure broadcasts from both in-studio and external locations.

Read more

Drone

We offer a full range of aerial film and photography services utilizing drones, partnering with the most accomplished drone pilots in the nation. We manage all permitting requirements and work in collaboration with aviation authorities as needed.

Read more

Hva koster en holdningskampanje?

En komplett holdningskampanje med strategi, innhold og distribusjon koster vanligvis mellom 100.000 kroner og oppover. Med vår priskalkulator kan du enkelt få et prisestimat på filmer til din holdningskampanje.

Start off with a nice chat?

Morten Skjæveland

Senior rådgiver

Contact us