Produsert av AVIA
Contact us

Hjelpekilden wanted a video showing young people in religious communities that there's a world outside of that. AVIA produced an art film with a strong and emotional message.

Hjelpekilden ønsket en film som skal vise unge mennesker i religiøse trossamfunn at det finnes et samfunn utenfor. De er ikke alene og Hjelpekilden har et godt nettverk dersom man ønsker å forlate trossamfunnet. Det kan være vanskelig å nå frem til målgruppen, og de fleste vet ikke at Hjelpekilden finnes. AVIA produserte en film i form av kunstfoto, som blir vist sammen med voiceover av skuespillere som leser brev fra tidligere utbrytere. Resultatet er en svært sterk film med et emosjonelt budskap.

 

I 2019 arrangerte Hjelpekilden en kunstworkshop med unge religiøse utbrytere. Deltagerne skrev blant annet brev til seg selv, og disse fikk Hjelpekilden lov til å dele anonymt gjennom kunstfilmen vi produserte.

Contact us