Bilde av et filmstudio med diverse utstyr og mennesker som jobber
 

Filmproduksjon
er i endring

Raskere prosesser

I AVIA tror vi på en fremtid med raskere prosesser, hyppigere bruk av film og et mindre omfang på produksjonene. AVIA er et kreativt produksjonsselskap som håndterer alle faser og formater innen filmproduksjon. Kommunikasjon er kjernen i vårt arbeid og vi kan utvikle idé, og gjennomføre hele prosessen fra manus til ferdig film. 

Finn inspirasjon til ditt prosjekt

 
 
 
 

Multidisiplinære team

Vårt team er tverrfaglig sammensatt, med bakgrunn fra filmproduksjon, markedsføring, strategi, grafisk, foto, retorikk, tekst m.m. Det gjør at vi kan utfordre etablerte arbeidsformer og lage filmer som blir stående som unike kreative verk.

Møt menneskene

 
 
 
Bilde av en mann og en dame hvor mannen holder en bok og damen skriver på et ark
 

Innsikt og forståelse

Hva styrer seerNes oppmerksomhet?

En film kommer alltid i en kontekst, enten det er i sosiale medier, til intern bruk eller som reklamefilm. For å lykkes med en film i dag er det nødvendig å forstå virkningen av film på ulike flater. Vi jobber daglig med å forstå de faktorer som styrer seernes oppmerksomhet. 

Les våre artikler
 

 
 
 

Kontakt oss