Filter

Chris 173

Dokumentarisk Troms-dialekt
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk ENG
00:00
 • 00:00
Hard sell Troms-dialekt
00:00
 • 00:00
Hard sell
00:00
 • 00:00
Hard sell ENG
00:00
 • 00:00
Soft sell Troms-dialekt
00:00
 • 00:00
Soft sell ENG
00:00
 • 00:00
Explainer Troms-dialekt
00:00
 • 00:00
Explainer ENG
00:00
 • 00:00

Line 172

Dokumentarisk
00:00
 • 00:00
Hard sell
00:00
 • 00:00
Soft sell
00:00
 • 00:00
Explainer
00:00
 • 00:00

Tale 166

Dokumentarisk trøndersk
00:00
 • 00:00
Hard sell trøndersk
00:00
 • 00:00
Soft sell trøndersk
00:00
 • 00:00
Explainer trøndersk
00:00
 • 00:00

Elin 165

Dokumentarisk ENG
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk bergensk
00:00
 • 00:00
ExplaIner bergensk
00:00
 • 00:00
Hard sell bergensk
00:00
 • 00:00
Soft sell bergensk
00:00
 • 00:00

Scott 163

Soft sell AM ENG
00:00
 • 00:00
Hard sell AM ENG
00:00
 • 00:00
Hard sell AM ENG SØR
00:00
 • 00:00
Hard sell NO AM
00:00
 • 00:00
Explainer AM ENG
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk AM ENG
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk NO AM
00:00
 • 00:00

Siri 162

Dokumentarisk AM ENG
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk moldedialekt
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk trøndersk
00:00
 • 00:00
Dokumentarisk bergensk
00:00
 • 00:00
Explainer moldedialekt
00:00
 • 00:00
Explainer bergensk
00:00
 • 00:00
Hard sell AM ENG
00:00
 • 00:00
Hard sell moldedialekt
00:00
 • 00:00
Soft sell BRIT ENG
00:00
 • 00:00
Soft sell moldedialekt
00:00
 • 00:00