Personvern

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er daglig leder i AVIA (AVIA Produksjon AS som juridisk enhet) som er behandlingsansvarlig av våre eksisterende og potensielle kunders personopplysninger. Det er kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig samt daglig leder som er databehandler.

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gjennomføre vår primærtjeneste som er levering av filmproduksjon og sekundærtjeneste som produksjon og distribusjon av markedsinnhold. Personopplysningene blir også benyttet i markedsføringen av disse primær- og sekundærtjenestene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til og vi samler ikke mer enn nødvendig. Ved påmelding til markedstiltak som, men ikke begrenset til: nyhetsbrev, webinar og kurs, vil det samles inn navn, e-post og telefonnummer. I tillegg behandler vi opplysninger om vedkommenes bedrift, men dette defineres ikke som personopplysninger.

Hvor hentes opplysningene fra?

For å få tilsendt informasjon, innhold eller annet markedsmateriell fra AVIA trenger vi enkle personopplysninger fra deg. AVIA sender kun ut informasjon til personer som aktivt har gitt oss sine personopplysninger. Dette kan ha skjedd ved, men ikke begrenset til, påmelding til nyhetsbrev, deltakelse frokostseminar og/eller annen digital påmelding.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er ikke mulig å gjennomføre AVIA sine primær- eller sekundærtjenester uten et minimum av personopplysninger fra kunde og/eller bruker. Ved filmproduksjon trengs personopplysninger tilknyttet fakturainformasjon og oppfølging av denne. Det er ikke-sensitive personopplysninger som fullt navn, telefonnummer, e-post, stillingstittel og bedriftsnavn og bedriftsopplysninger. Store deler av vårt markedsmateriell og kurs blir distribuert via e-post. Dette er derfor opplysninger AVIA samler inn for å kunne levere det innholdet kunden eller brukeren har bedt om ved å fylle ut kontaktskjema. Vi bruker oppgitt telefonnummer og navn til oppfølging og markedsføring. Det er derfor ikke frivillig om du ønsker å gi AVIA dine personopplysninger.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Våre kunde- og brukerlister blir med ujevn frekvens lastet opp til det sosiale mediet Facebook. Dette for å kunne distribuere relevant innhold og annonser mot disse personene i det nevnte nettverket. Utover dette blir verken hele eller deler av våre kunde- og brukerlister delt med tredjeparter. Hvis primær- eller sekundærtjenester eller markedstiltak som, men ikke begrenset til kurs blir gjennomført med en samarbeidspartner kan personopplysninger bli delt med dem. Dette avklares med kunde og/eller bruker ved påmelding til gitt arrangement eller kurs. Dette blir altså godkjent fra gang til gang.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

For å ikke motta flere e-poster fra AVIA kan du melde deg ut av vår e-postliste i hver eneste e-post vi sender ut. Ønsker du å ikke få dine personopplysninger delt med tredjeparter som Facebook må du ta direkte kontakt med oss (kontaktinformasjon under). Hvis du som deltaker av en kommende filmproduksjon av AVIA likevel ønsker å få dine personopplysninger fjernet kan ikke dette gjøres før faktura er betalt. Vi vil også måtte oppbevare enkelte personopplysninger for å oppfylle bokføringsloven.

Hvilke rettigheter har den enkelte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som registrert i AVIA sin bruker- og kundeliste har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven.

Hvordan sikres opplysningene?

Dine personopplysninger blir lagret med passordbeskyttelse på Google Drive, Drip og Hubspot. Når listene med personopplysninger flyttes fra et av de nevnte systemene eller til tredjeparter som Facebook vil CSV-filen midlertidig lagres på en passordbeskyttet datamaskin. Når flyttingen er gjennomført vil filen slettes innen rimelig tid.