#hvorerlilly

Illustrasjon: Ada Brzozowska / AVIA Produksjon

Fant du ikke Lilly?

Det er fordi hun ikke er der. På de fleste områder i norsk næringsliv er det fortsatt menn som dominerer.

Forskjellen mellom menn og kvinner – i utdanningsvalg, deltakelse i yrkeslivet, lønn og posisjoner – har blitt mindre. Likestillingen mellom kvinner og menn i Norge har kommet langt. Likevel er vi ikke helt i mål. Det finnes fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsdeltakelse og karrieremuligheter i Norge.

I rapporten Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked kan man lese at en vedvarende likestillingsutfordring i Norge er kjønnsdelte utdanningsvalg og et kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner og menn er ulikt fordelt i yrker, næringer, sektorer og i stillingshierarkier. Dette fører til et stivt arbeidsmarked og henger tett sammen med andre viktige likestillingsutfordringer, som kjønnsforskjeller i lønn, arbeidstid, karriereutvikling – og muligheter.

CORE topplederbarometer 2020 viser at i de 200 største norske selskapene er kun 14 prosent av øverste leder en kvinne. Toppen av næringslivet er et av de minst likestilte områdene i arbeidslivet. 

Ting tar tid. Å endre kultur tar tid. Å endre bransjer tar tid. Det er derfor det er så viktig at vi hele tiden fortsetter og kjemper for å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling i næringslivet.

Fordelene med likestilte bedrifter er mange; menn og kvinner har ulike kvaliteter og utfyller hverandre, folk trives bedre på arbeidsplassen, ansatte blir mer effektive og bedrifter presterer bedre. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem i AVIA. Siden 8.mars 2021 har vi gått fra fire til elleve dyktige kvinner i AVIA, og vi kan i dag kalle oss en likestilt arbeidsplass med 48 % menn og 52 % kvinner.

Hvor mange kvinner finner vi på din arbeidsplass?

Vis oss din arbeidsplass ved å bruke #hvorerlilly

Contact us