Employer branding: Stand out from the crowd

How can you make the most competent employees pick your company? What does it take to stand out in the sea of competing businesses? The answer is a strategy that has been widely discussed in recent years – namely "employer branding".

What is employer branding really?

Employer branding is a collective term for the activities a company uses to convey that it is an attractive place to work. Some examples of employer branding are to make oneself visible where potential employees are found, show what makes your company unique, and ensure that your existing employees are proud to work in your company.

Employer branding is not a new phenomenon, but in recent years, it has become increasingly important in HR departments and recruitment processes. It is a strategy that strengthens a company's reputation and image, and communicates that the company is the best employer in every way – not only for existing employees but also for new talent.

A video says more than a thousand words

Employer branding is not a new phenomenon, but in recent years, it has become increasingly important in HR departments and recruitment processes. It is a strategy that strengthens a company's reputation and image, and communicates that the company is the best employer in every way – not only for existing employees but also for new talent.

In this video we made for Computas, the goal was to become more attractive to system developers, designers, and other professionals with IT expertise. We produced a video series with portraits that featured three employees and their ambitions in the company. The videos were a means of showcasing their daily work life, as well as creating understanding around their careers.

How to attract, engage and motivate with video marketing

It is said that a picture is worth a thousand words, so imagine how much a video can convey! People remember video content better than text content, and the brain can process visual content faster than text. Video also possesses a quality we don't find in text or images – the ability to perceive body language. We can see things like facial expressions and gestures, which play a quiet but important role in any interaction. By emphasising the personal aspect, you will build trust with new and existing employees, which is an important tool in employer branding.

In the vast sea of videos on Facebook and LinkedIn, it's necessary to find a way to stand out from the countless traditional interviews and office tours. People click away from content that's boring and repetitive. Dare to be creative and varied, and make the most of what makes the company unique. Start with the company's core values and vision, and showcase how they play out in reality.

A good tip is to use video to showcase those who are already employed in your company. Publish content that shows what a typical workday looks like in your company. Existing employees are by far the most credible ambassadors you can have for your company. Job seekers would much rather hear about what it's like to work in the company from a regular employee than someone in leadership or HR. That's why it's crucial to ensure that existing employees feel loyalty and pride in their workplace. Let your employees talk about their daily life in the company and the internal culture – for example about opportunities, challenges and the relationship between employees. What do they like about their job?

Videomarkedsføring er en svært effektiv måte å promotere din bedrift, men det er avhengig av at folk faktisk ser på videoene. En ting å huske på er at folk ikke bare bruker sosiale medier når de slapper av på sofaen. De ser også ofte på mobilen mens de gjør andre ting, som for eksempel står i kø på butikken eller sitter på bussen. Derfor kan det være lurt at videoene som blir postet på bedriftens sosiale medier ikke er for lange. Om du føler 90 sekunder ikke er langt nok for å formidle budskapet ditt, så del det heller opp og publiser flere 90-sekunders videoer istedenfor én video på tre minutter. Da er det større sannsynlighet for at man klarer å holde på målgruppens oppmerksomhet.

Mangfold på arbeidsplassen

Så mange som 76% av høyt utdannede arbeidstakere klassifiserer mangfold som en viktig faktor når de vurderer en arbeidsgiver. Å ikke inkludere mangfold i din employer branding kan gi inntrykk av at mangfold ikke er en prioritet i din bedrift og ledelse. Dette kan føre til at mulige jobbsøkere velger bort din bedrift – spesielt de som befinner seg i en minoritetsgruppe. Bruk sosiale medier til å gi personer av alle kjønn, legninger, kulturer og etnisiteter muligheten til å formidle at de kjenner seg likestilt i din bedrift. Men, husk at det må være autentisk. Det er viktig at løftet om likestilling ikke bare er tomme ord, men at det ligger ekte handlinger bak.

Bruk sosiale medier for å nå flere

For å skape en god employer branding må bedriften aktivt jobbe med å synliggjøre seg for ønskede kandidater. Dette kan for eksempel gjøres ved å besøke avgangselever ved universiteter/høyskoler, eller besøke jobbmesser og forum. COVID-19 gjorde det imidlertid vanskelig å ta i bruk disse tradisjonelle måtene å møte potensiell arbeidskraft på. Det ble derfor viktigere enn noen gang å ha fokus på tilstedeværelse på digitale plattformer – og da spesielt sosiale medier.

I dagens teknologidrevne verden har sosiale medier blitt en av de mest effektive plattformene når det kommer til å markedsføre sin bedrift. Det er derfor ikke tvil om at en tilstedeværelse på sosiale medier er svært hensiktsmessig for å bygge en sterk employer branding. En annen fordel med å bruke sosiale medier som et plattform, er at det gjør det enkelt for folk å dele innholdet videre.

I følge en spørreundersøkelse utført av LinkedIn tar 75% av jobbsøkere bedriftens employer marketing i betraktning før de sender inn en søknad, og 52% besøker bedriftens nettside og sosiale medier for å lære mer om den. Sosiale medier er også en god måte å nå de som ikke nødvendigvis bruker tradisjonelle jobbsøkersider som for eksempel Finn.no eller Indeed.

Tips for å skape sterk employer branding

  • Det er et godt utgangspunkt at merkevaren din har et godt omdømme. En merkevare er et sett av assosiasjoner som oppstår når en kunde blir eksponert for navn, logo eller produkt. Ved hjelp av merkevarebygging kan man påvirke disse assosiasjonene på best mulig måte.
  • Få tydelig fram at det er muligheter for videreutvikling. Muligheten til å utvikle seg innad i bedriften er høyt på listen over hva som motiverer jobbsøkere mest. Det kommuniserer at dette er en bedrift man kan jobbe i over lang tid, og få anerkjennelse for.
  • Bygg din employer branding på egenskaper og verdier som er holdbare over tid. En sterk employer branding skapes ikke over natten, og må derfor settes sammen av byggeklosser som tåler tidens tann.
  • Ikke vær redd for å fremheve alt det fantastiske bedriften din har å tilby, men vær pass på at det reflekterer virkeligheten. Ikke lov noe du ikke kan holde. Vær åpen og ærlig fra starten av, så vil employer brandingen din allerede være et godt stykke på vei.

Trenger du en employer brandingvideo til din bedrift?