Produsert av AVIA
Contact us

As the leading Nordic payment solution provider with installations in over 60 countries, we wanted to highlight how TietoEVRY's payment solution challenges traditional payment services, as well as creating better customer experiences and more efficiency.

TietoEVRY er et finsk-svensk-norsk selskap med hovedkontor i Finland, og er et ledende selskap innen IT-, FoU- og konsulenttjenester. Med 24 000 ansatte globalt, skaper selskapet digitale fordeler for tusenvis av kunder i mer enn 90 land. TietoEVRY kom til oss med et ønske om en film som skulle kickstarte en konferanse og brukes på deres nye nettside.

Nye teknologiske muligheter i betalingsmarkedet og endring i brukeratferd, påvirker hvordan vi betaler for oss. Som den ledende nordiske betalingsløsningsleverandøren med installasjoner i over 60 land, ønsket vi å få frem hvordan TietoEVRY’s betalingsløsning utfordrer tradisjonelle betalingstjenester, samt skaper bedre kundeopplevelser og mer effektivitet. Vi valgte å gå for et visuelt språk med tempo og takt. En cafésetting ga oss anledning til å vise hvordan TietoEVRY’s betalingsløsning effektiviserer og forenkler menneskers og bedrifters liv.

Contact us