Produsert av AVIA
Contact us

Vestre utfordret oss til å lage en film av The Plus, verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, som de kunne vise frem under ASLA-konferansen i USA. Vi skapte derfor en  360-graders virtuell film slik at deltakerne fikk utforske fabrikken og oppdage dens unike egenskaper uten å forlate konferanselokalet.

The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Spektakulært arkitektur, besøkssenter og 300 mål opplevelsespark vil dessuten bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Slik skal Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.  

BTS

Til tross for at dette fantastiske bygget befinner seg i Norge, ønsket Vestre å dele det med besøkende på American Society of Landscape Architects 2023-konferansen i Minneapolis. Hvordan kunne de gi en realistisk opplevelse av The Plus til deltakerne som var fysisk til stede på konferansen?

Vi utfordret oss selv og skapte en imponerende 360-graders virtuell virkelighets tur som strakte seg over og gjennom både fabrikken og den vakre naturen rundt i Magnor.

Denne 360-graders virtuelle filmen ga rundt 6000 besøkende på konferansen i USA muligheten til å oppleve The Plus gjennom VR-briller. Filmen gjorde det mulig for Vestre å ikke bare vise frem deres banebrytende møbelfabrikk, men også dele sitt fokus på det grønne skiftet med et internasjonalt publikum, uten å være begrenset av geografiske avstander.

AVIAs ekspertise på VR ga oss trygghet gjennom hele prosessen. På tross av en stram tidsfrist, leverte AVIA raskt og hjalp oss med å ta viktige og riktige beslutninger underveis.
Contact us