Avia prod logo

«Podcasting, simplified»

Podkastprodusenten Nomono har som oppdrag å gjøre podkast enkelt for alle, og ønsket vår hjelp til å lage en film som får frem dette.

Makes it easy to create podcasts

Det kan være utfordrende å finne tid, utstyr og studio når man skal spille inne en podkast-episode. Nomono har utviklet et banebrytende nytt opptakssett som kan fange intervjuer på alle mulige lokasjoner – med topp kvalitet på lyden. Alt spilles inn helt trådløst og blir automatisk sendt til skylagring.

To celebrate the launch, we made a product video to showcase the versatile product in different situations. 

Increased knowledge of the brand

Nomono wanted a film with the intention of increasing awareness of the product, as well as building trust in the company and the brand. We made a film that brings out the diversity in locations, people and surroundings.

En viktig målgruppe for Nomono var den urbane befolkningen. Vi har derfor fokusert på å fange essensen i et moderne, internasjonalt storbymiljø på kamera, blant annet ved hjelp av virkemidler som varmt lys og grandiose kamerabevegelser. Lokasjonene viser mange ulike miljøer, noe som forsterker hvordan Nomono’s utstyr kan benyttes til å spille inn podkast nærmest hvor som helst der den gode samtalen måtte oppstå.

Nomono og filmen har fått mye oppmerksomhet, også utenfor Norge – Forbes Magazine publiserte i slutten av mai an article about Nomono at the end of May, where images from the film are used.

To reach a bigger audience, the film was produced in a number of formats, including 9:16 and 1: 1, adapted to different digital channels.

What was exciting about this production was how dynamic it was. We had a a good overview of what we needed, and there was a good flow during filming. It was extra exciting to combine different tools such as a crane, stabilisers and drone, together with a handheld camera.

Edvard Jordahl
Director of Photography

Do you need a kampanje for your company?

Contact us