Produsert av AVIA
Contact us

Podkastprodusenten Nomono har som oppdrag å gjøre podkast enkelt for alle, og ønsket vår hjelp til å lage en film som får frem dette.

Det kan være utfordrende å finne tid, utstyr og studio når man skal spille inne en podkast-episode. Nomono har utviklet et banebrytende nytt opptakssett som kan fange intervjuer på alle mulige lokasjoner – med topp kvalitet på lyden. Alt spilles inn helt trådløst og blir automatisk sendt til skylagring. I forbindelse med lanseringen, laget vi en merkevarefilm for å vise frem det allsidige produktet i ulike situasjoner.

Nomono ønsket en film med hensikt å øke kjennskap til produktet, samt å bygge tillit til bedriften og merkevaren. Vi lagde en film som får frem mangfoldet i lokasjoner, mennesker og omgivelser. En viktig målgruppe for Nomono var den urbane befolkningen. Vi har derfor fokusert på å fange essensen i et moderne, internasjonalt storbymiljø på kamera, blant annet ved hjelp av virkemidler som varmt lys og grandiose kamerabevegelser. Lokasjonene viser mange ulike miljøer, noe som forsterker hvordan Nomono’s utstyr kan benyttes til å spille inn podkast nærmest hvor som helst der den gode samtalen måtte oppstå.

Nomono og filmen har fått mye oppmerksomhet, også utenfor Norge – Forbes Magazine publiserte i slutten av mai an article about Nomono at the end of May, where images from the film are used.

To reach a bigger audience, the film was produced in a number of formats, including 9:16 and 1: 1, adapted to different digital channels.

Contact us