Produsert av AVIA
Contact us

Diabetesforbundet ønsket en film som skulle øke synligheten til deres E-læringskurs for foreldre med barn som har diabetes. Filmen sitt mål er å vise andre foreldre i samme situasjon at de ikke er alene, og formidler følelsen av tilhørighet, støtte og veiledning.

Da vi viste frem videoen i vårt nasjonale barne- og familieutvalg var det mange sterke reaksjoner: «dette var terapeutisk», «det gjorde godt å se dette, føler endelig at jeg ikke er alene om disse følelsene» og «endelig blir vi som foreldre til barn med diabetes type 1 sett». 
Contact us