Produsert av AVIA
Contact us

Oslo Red Cross and Nettverk Etter Soning wanted an animation series that tells about children's experiences before, during and after their fathers have served time in prison. AVIA produced three animated videos that were shown at a conference by Oslo Red cross.  

I anledning Tilbakeføringskonferansen 2022 ønsket Oslo Røde Kors, Nettverk Etter Soning en filmserie bestående av tre filmer som forteller om barns erfaring før, underveis og etter deres fedre har sonet i fengsel. Filmene ble produsert sammen med Oslo Røde Kors, Nettverk Etter Soning, Oslo. NES er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv, og er et tiltak i Røde Kors som hjelper de som vil ut av kriminalitet og rus.

 

Temaet for Tilbakeføringskonferansen 2022 er “seksuallovbrudd”. Temaet ble valgt fordi NES savner åpen dialog om hvordan man møter dette økende problemet både politisk og strukturelt. For kun få år siden var prosentandelen for seksuallovbrudd av innsatte i norske fengsler på 8%. Nå er den på hele 25%.

Vi produserte tre filmer som på en svært emosjonell og rørende måte forteller om barnas perspektiv, noe Røde Kors ønsket å sette fokus på. Barn opplever ting annerledes. Disse filmene skal formidle hvordan de opplever det å ha en forelder som skal sone, soner eller har sonet.

Ved å benytte en enkel tegnestil som henter inspirasjon fra filmer målrettet mot barn, sammensatt med ekte opptak av barn som har vært gjennom dette, forteller barna om sin opplevelse og følelser. Resultatet ble en svært emosjonell og sterk kampanje.

 

Filmene ble vist på Tilbakeføringskonferansen den 21 september, og fikk mange gode tilbakemeldinger. Flere sa filmene var en tankevekker og at de håper de vil brukes bredt for å sette fokus på barnas perspektiv rundt denne tematikken. Andre sa det var sterke filmer som gjorde inntrykk, og at det var viktig å vise barnas perspektiv.

«Å jobbe med Røde Kors var et utrolig emosjonelt, men spennende prosjekt. Min jobb var å forsterke designuttrykket vår illustratør Ada tegnet. Den enkle stilen var et bevisst valg, slik at publikum ikke skulle bli distrahert fra intervjuobjektene. Derfor ble det lagt på «støy» som komplimenterte og ga liv til blyantstrekene, samt små og langsomme bevegelser. Dette var et viktig prosjekt fordi det fremmer et tema det ikke blir snakket nok om i dagens samfunn. Ingen kan forvente endringer om ingen vet at det trengs. Derfor er jeg stolt av å kunne belyse denne tematikken. Jeg håper og tror dette arbeidet vil gjøre en forskjell.»

  • Monika Edvardsen, Animatør i AVIA
Contact us