Produsert av AVIA
Contact us

The power industry is still characterised by accidents at work and Energi Norge experiences little interest in health, the working environment and safety. How do you attract people to read a long PDF about something they have no interest in?

animert lyspære henger på strømledning

Energi Norge skulle lansere en veileder som setter krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet ved innkjøp i kraftbransjen. I den forbindelse ønsket de en film som skulle oppfordre selskapene til å ta i bruk den nye veilederen.

 

Kraftnæringen preges fortsatt av høye skadetall og arbeidsulykker som fører til dødsfall og Energi Norge opplever liten interesse rundt temaet HMS. Hvordan skal man tiltrekke folk til å lese en lang PDF om noe de ikke interesserer seg for?

 

Ønsket mål med filmen var at seere skal få lyst til å sjekke ut veilederen, ta den i bruk og implementere den i eget selskap. I starten var det åpent om det skulle bli en animasjonsfilm eller levende bilder. Etter en kreativ workshop landet vi relativt fort på at vi ville gå i en retning der det var rom for å være litt leken, spille på humor og visualisere handlinger som ikke er like enkelt med tradisjonell film.

Skisser før animering

Contact us