Avia prod logo

The Norwegian Business School conducted the graduation ceremonies in 2020 and 2021 digitally due to the coronavirus pandemic. We streamed the event and filmed a promo/intro using a drone.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter fordelt på fire campuser; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. På grunn av korona-pandemien, var det ikke mulig å gjennomføre den årlige avgangsseremonien i 2020 fysisk. For å feire studentene som var ferdige med bachelorgraden sin, skapte vi en feststemt digital avgangssermoni for alle bachelorstudenter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim sammen med BI og Medvind. Det ble gjennomført fem parallelle sendinger for hvert enkelt studiested, i tillegg til en egen sending for internasjonale studenter.

 

Avgangsseremonier feirer studenter som er ferdig med bachelorgraden sin. Selv om det i 2020 ikke var mulig å møtes fysisk for å feire, var det viktig å allikevel feire studentene. Seremonien ble derfor løst på en annerledes måte, slik at studentene fikk en verdig feiring. Å se avgangsseremonien digitalt er ikke det samme som å kunne møtes fysisk, men man kan gjennom digitale arrangementer skape en god atmosfære.

Sammen med Medvind planla vi i forkant hvordan scenene skulle se ut og filmes. Vi filmet gjennom skolene med drone for å skape en metaforisk opplevelse om reisen gjennom studieårene og veien videre for studentene. Med innslag fra studenter og ansatte ved institusjonen, ønsket vi å skape en meningsfull og minneverdig graduering og bringe en feststemt seremoni hjem til alle som så på. I 2021 gjentok vi suksessen og filmet igjen årets avgangsseremoni, da covid-19 fortsatt hadde stor innvirkning på hverdagen og en digital seremoni var beste løsning.

Do you need droneopptak til et event?

Contact us