Produsert av AVIA
Contact us

How to highlight the social commitment behind the nuts from DLN?

Den Lille Nøttefabrikken har i samarbeid med Norges Vel opprettet et utviklingsfond hvor en andel av salget her i Norge går tilbake til Mosambik. Treplanting og opplæring er noen av tiltakene. Dette sikrer bonden økt avling og dermed økt inntekt og bedre levevilkår. Filmen tar for seg reisen fra frø blir plantet i bakken til nøttene havner i posen du finner i butikkene. Gjennom denne reisen synliggjør filmen det sosiale engasjementet for bærekraftig utvikling.

Contact us