Produsert av AVIA
Contact us

Ortopediteknikk ønsket filmer som kunne engasjere internt og samtidig være en effektiv ressurs for å tiltrekke nye kolleger, samarbeidspartnere og kunder. Vi skapte tre berørende filmer der vi hører historiene til Cecilie, Trygve og Tone som er noen av brukerne til Ortopediteknikk. Filmene er med på å forsterke deres visjon "..vi gir mennesker frihet gjennom fysisk bevegelse".

«Jeg har lært at det ofte ikke er hva som er sagt eller gjort i et møte som er det viktige, men følelsen man sitter igjen med. Filmen AVIA har produsert for oss treffer nær 100% på følelsene vi ønsket fremkalle. Respektfullt laget. Inviterer til refleksjon, og er nok inspirerende for de fleste som ser filmen, enten man er fagperson, pasient eller pårørende»

Trygve

Tone

Contact us