Produsert av AVIA
Contact us

A large-scale national togetherness marked the mood in all Norwegian cities in March 2020. To pay tribute to all those who chose to stay at home and inspire others to do the same, we went out into the streets of Oslo to document the results of the ongoing togetherness.

Mange bransjer ble hardt rammet av koronaviruset. Filmbransjen var en av dem. Oppdrag ble utsatt eller avlyst på løpende bånd. Vi ønsket å bidra med det vi kunne i den nasjonale dugnaden for å stoppe smittespredningen. For å hylle alle de som valgte å bli hjemme og inspirere flere til å gjøre det samme, dro vi ut i Oslos gater for å dokumentere resultatet av den pågående dugnaden. 16-17.mars 2020 filmet vi Oslo fra morgen til kveld. De vanligvis folkefulle gatene rundt Oslo S og i Karl Johan var helt tomme.

Mange engasjerte seg i videoen kort tid etter at den ble delt. Filmen fikk flere tusen reaksjoner på sosiale medier. På Facebook har den i skrivende stund over 158 000 visninger og er delt over 1200 ganger, både i og utenfor Norge. Kommentarfeltet ble etterhvert en arena for diskusjon og ettertanke. Folk utvekslet tanker og meninger om viruset, og delte bilder fra sine egne hjembyer.

Skjermbilde fra vartoslo.no
Skjermbilde av Oslo Kommune sin Facebookpost.

Kampen for å stoppe koronaviruset har pågått i flere måneder og vi må fortsette å samarbeide om smittevern. Vi håper at filmen vår kan fortsette å inspirere folk til å ta del i dugnaden og bli hjemme. Dersom du har spørsmål rundt hvordan vi arbeider med smittevern i produksjoner kan du lese mer om det her.

Contact us