Produsert av AVIA
Contact us

Ombudet for barn og unge ønsket en film som ikke bare vekker engasjement, men som også øker kunnskapen og forståelsen blant hvordan russetiden påvirker ungdommer. Vi produserte derfor en sterk film med ekte historier fra avgangselever i 2023, som er gjenfortalt av skuespillere.    

Vi lagde en holdningskampanje for Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, som belyser de uønskede konsekvensene av dagens russefeiring. For å endre norsk russefeiring, er det tre områder de mener bør gjennomgå endringer: 

 

  • Lengden: Redusere fra 5 uker til 1 uke eller til og med én dag
  • Tidspunkt: Flytte feiringen til etter eksamen for å unngå distraksjoner og påvirkninger på skolearbeidet.
  • Grupperingene: Implementer formelle grupperinger basert på skole eller klasse for å skape mer inkludering og styrke fellesskapet.

 

Disse forslagene reflekterer Ombudets engasjement for å sikre at russefeiringen er mer ansvarlig, fokusert på skolearbeid og inkluderende for alle elever. For at filmen skulle fange oppmerksomheten til seeren og skape et engasjement som kan resultere i endring, brukte vi ekte fortellinger som blir gjenfortalt av skuespillere.

Ombudet holder informative foredrag for ungdom, foreldre, skoler, politikere og andre som arbeider med barn og unge. Filmen vi produserte blir hovedsakelig vist under disse arrangementene for å skape forståelse rundt de utfordringene ungdommer møter før, under og etter russefeiringen. Målet er å oppmuntre til en mer ansvarlig og inkluderende russefeiring. I tillegg har vi skapt kortversjoner av filmen som deles på sosiale medier, for å nå ut til et bredere publikum og spre engasjementet for endring.

Contact us