Guide: Alt om videomarkedsføring

Ingen markedsførere er i tvil om viktigheten av video, men er det integrert nok i bedriftens markedsplaner?

I et turbulent forretningslandskap, er markedsføringsfaget i hurtig endring. Det er vanskelig å forutsi hvilke trender som dominerer de kommende årene, men vi kan garantere at det er en ting som vil hjelpe deg med å ligge et steg foran. Nemlig video.

Videomarkedsføring i 2022

En rask og visuell innføring i alt du som markedsfører trenger å vite om videomarkedsføring.

Tar du video på alvor?

Ingen markedsførere er i tvil om viktigheten av video, men er det integrert nok i bedriftens markedsplaner?

I et turbulent forretningslandskap, er markedsføringsfaget i hurtig endring. Det er vanskelig å forutsi hvilke trender som dominerer de kommende årene, men vi kan garantere at det er en ting som vil hjelpe deg med å ligge et steg foran. Nemlig video.

Markedsføring med video

Markedsføring med video er avgjørende for din innholdsstrategi. Det er et engasjerende innholdsformat som tiltrekker både forbrukere og søkemotorer. Gjennom bruk av video tilbyr du et underholdende og engasjerende innholdsformat, som hjelper forbrukere til å skape en positiv tilknytning til din merkevare.

Hvilken type video skal du velge?

Det er mange veier å gå når man skal markedsføre med video. I tillegg til at det finnes forskjellige typer video, er det et hav av stiler, formater og tilnærminger man kan ta i bruk. Videoene kan også brukes til forskjellige formål og plattformer. Det spiller gjerne også en rolle om du markedsfører B2B eller B2C. Med andre ord: mulighetene er praktisk talt uendelig og kanskje noe forvirrende.

I bestemmelsen om hvilke type video som vil være mest hensiktsmessig for deg, er det flere faktorer som kan spille en rolle. Skal du forklare hvordan produktet ditt fungerer, vil kanskje animasjonsfilm eller forklaringsvideo være aktuelt. Dersom du ønsker å skape samhandling og engasjement i kanalene dine, fungerer det gjerne bedre med en underholdende og engasjerende film. Behov, målgruppe, merkevare og kundereise kan ha innvirkning på hvilken type video du burde benytte deg av.

Lurer du på hva som fungerer best for deg? Vi skal gå nærmere inn på hvilke muligheter som finnes i lys av hvor i kundereisen du befinner deg.

nærbilde av post-it lapper og ark med notater på et bord

Kundereisen

At du forstår kundene dine og vet hva de ønsker, kan være avgjørende for om man oppnår suksess med en videokampanje. Her er kundereisen et godt verktøy for å vurdere hvilke type video som kan være aktuell. Det skal nevnes at kundereisen kan se noe forskjellig ut avhengig av hvilken forretningsmodell du har eller hvilke bransje du befinner deg i. Men i de fleste tilfeller kan du basere strategien din på tre hoveddeler: erkjennelsesfasen, vurderingsfasen og beslutningsfasen.

Kundereisens hoveddeler: erkjennelsesfasen, vurderingsfasen og beslutningsfasen.

La oss bruke en restaurant som eksempel. Hvis du ikke har skilt utenfor restauranten, er det lite sannsynlig at kunden undersøker om det er aktuelt å spise hos deg. Sånn fungerer det i de fleste tilfeller, uavhengig av hvem du er og hva du tilbyr. Du har et mål om å selge et produkt, men hvis ikke folk vet om deg, vet de ikke hvor de skal finne deg. Derfor er det viktig å ta hensyn til alle stegene av trakten i bestemmelsen om hvilke type video som vil være aktuell.

Vi skal kort gå gjennom hva de ulike fasene i kundereisen innebærer før vi ser på hvilke videoer som fungerer til ditt formål.


Tidlig i kundereisen:
 Erkjennelsesfasen

Tidlig i kundereisen og øverst i trakten befinner kunden seg i en erkjennelsesfase. Her gjelder det å hjelpe potensielle kunder med å bli bevisst behovet for produktet eller tjenesten din. Før kundene har erkjent dette behovet, har det liten hensikt å pepre dem med tørr og detaljert produktinformasjon. Du ønsker å bevisstgjøre dem rundt din merkevare. Har du et tiltalende skilt utenfor restauranten, er det mer sannsynlig at kunden ønsker å undersøke om det er aktuelt å spise hos deg.

Midten av kundereisen: Vurderingsfasen

Finner kunden deg interessant i erkjennelsesfasen, vil hun kanskje bevege seg videre ned i trakten og til vurderingsfasen. I denne delen av trakten har du oppmerksomheten til kunden, og du ønsker å informere om at ditt produkt eller merkevare kan løse problemet hennes. Går vi utifra restauranteksempelet, vil menyen du har utgjøre en rolle når kunden vurderer om de skal spise hos deg.

Sent i kundereisen: Beslutningsfasen

Blir kunden overbevist om at du kan være aktuell for hennes problem, befinner kunden seg nå i en beslutningsfase. Hun er bevisst et problem, og har besluttet å kjøpe. Du ønsker å konvertere henne til å velge deg, og vise henne at du er den beste løsningen på hennes problem. I restaurant tilfellet ønsker du å vise kunden at du har den beste maten. Det vil kunne gjøre at kunden oppsøker deg igjen ved en senere anledning.

Før vi setter i gang med et prosjekt, pleier vi å definere hvor i reisen målgruppen befinner seg, og hvilket formål videoen skal ha. På denne måten har vi større treffsikkerhet hos publikum. Målet er å lage video som tilfredsstiller forventninger hos potensielle kunder eller allerede betalende kunder. Godt tilpasset innhold kan ha innvirkning på hvorvidt filmen generer ønsket effekt.

Med utgangspunkt i kundereisen, skal vi gå inn på hvilke type video som kan passe i de ulike delene av kundereisen.

Tidlig i kundereisen: Bevisstgjøre

Som nevnt er det ingen som kjøper noe de ikke vet om. I denne delen av kundereisen fokuserer du ikke direkte på salg. Her ønsker du å skape oppmerksomhet rundt merkevaren. Her handler det om å vise potensielle kunder at ditt produkt eller tjeneste eksisterer, og hvordan det kan løse et problem de kanskje ikke en gang vet at de har. Det må rope høyt, og lage innhold som skaper en stopp-effekt i sosiale medier. I denne delen av kundereisen skal vi treffe menneskets følelsesliv, og gjerne vise til grunnleggende verdier i bedriften. Husk at innholdet i denne fasen ikke skal dreie seg om deg og ditt produkt, men fullt og helt om løsningen på kundens problem. De som ser videoen ønsker å finne ut mer om deg og ditt produkt, og kan på den måten bli ledet videre i kundereisen.

Engasjer mer

Du ønsker å tiltrekke publikum og vise dem at du har en tjeneste de trenger. Her er det fint å bruke video som er underholdende og gjerne lærerik på en og samme tid. Det beste scenarioet er at folk sprer videoen din videre.

Eksempler på videoer som passer tidlig i kundereisen:

Midten av kundereisen: Overbevise

Når kunden har blitt bevisst på problemet sitt, ønsker du å overbevise henne om at problemet kan løses med dine tjenester. Hvordan kan du overbevise dem om at løsningen din er best? Her ønsker du å vise fram bedriften din som en autoritet på feltet. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å forklare hvordan din tjeneste kan løse et problem.

Forklar mer

Det er forskjellige måter å servere forklaringsvideoer på, men de mest brukte er animasjonsfilm og liveactionfilm. Formålet med en slik type video er å forklare hvordan du kan løse et problem kunden har. Animasjonsfilm er en fin måte å forenkle kompliserte budskap på en visuell og tiltalende måte, mens liveactionvideo fungerer godt dersom man for eksempel skal vise et produkt i bruk.

Les mer: Animerte forklaringsvideoer. Hvilke typer finnes, og hvordan kan du bruke dem i markedsføringen?

Eksempler på forklaringsvideoer:

Sent i kundereisen: Konvertere

Kunden har innsett problemet, funnet en løsning og vet om deg og hva du tilbyr. Men hvordan skal den potensielle kunden bli en betalende kunde av akkurat ditt produkt eller tjeneste? I denne delen av kundereisen vil fokuset være å tilby resultater, produktinformasjon og demonstrasjoner som viser at løsningen din funker i praksis. Dette kan gjøres på flere måter. Først og fremst handler det om å gjøre kunden trygg på din løsning.

Suksesshistorier

Det er viktig for publikum å få bekreftet at dine tjenester funker. Hvem andre er bedre til å anbefale deg enn kundene dine? Suksesshistorier funker godt i denne delen av trakten. Når det er mennesker som står bak en anbefaling, føles budskapet mer genuint. Slik kan man skape større tillit rundt egen merkevare. Vær personlig.

Eksempler på bruk av suksesshistorier:

Presenter tjenestene dine via livestreaming

Dette innebærer at man direktestrømmer videoinnholdet til en spesifikk plattform. I utgangspunktet kan man vel nesten livestreame hva som helst. Det kan for eksempel være en produktdemonstrasjon, kurs og konferanser, webinar eller en konkurranse. Her har du muligheten til å fortelle og demonstrere i sanntid på for eksempel en landingsside, Youtube-kanal eller i sosiale medier som Facebook.

Eksempel på livestreaming: Webinar

Strategi for video

En video, eller videoserier?

Det tar tid å bygge et lojalt publikum. En serie med videoer gir bedrifter muligheten til å bygge dedikerte seere over tid, og kan skape en tettere relasjon med publikum. Kanskje videoserier kan hjelpe din bedrift med å nå sine mål?

Les mer: Skap større engasjement over tid med videoserier i bedriftens markedsføring

Slik lager du videoer

Du har sikkert forstått at video er helt essensielt i bedriftens innholdsmarkedsføring. Markedsplanen inneholder kanskje allerede bruk av video, eller så sitter du og tenker at den burde det. Om du er der at du ikke har kapital nok til å ta i bruk eksterne ressurser, eller at du av andre grunner ønsker å produsere ditt eget content, er det mange ting man kan gjøre på egenhånd.

mannlig filmfotograf med stort filmkamera

Som nevnt tidligere er det viktig å ta hensyn til formål, målgruppe og hvor man møter dem i kjøpstrakten når man produserer innhold. Det er mye lettere å lage innhold dersom du vet hvem du ønsker å treffe.

Før du setter i gang er det dermed lurt at så mye som mulig er forberedt på forhånd. Finn ut hvem du lager innhold til, hva du ønsker å formidle, hvordan du skal formidle det og hvilken effekt du ønsker å oppnå med videoen.

La oss se nærmere på hva du burde ta hensyn til når du skal lage film til bedriftens markedsføring:

1. Definer målgruppe

Som nevnt tidligere er det viktig å ta hensyn til formål, målgruppe og hvor man møter dem i kjøpstrakten når man produserer innhold. Det er mye lettere å lage innhold dersom du vet hvem du ønsker å treffe

Før du setter i gang er det dermed lurt at så mye som mulig er forberedt på forhånd. Finn ut hvem du lager innhold til, hva du ønsker å formidle, hvordan du skal formidle det og hvilken effekt du ønsker å oppnå med videoen.

La oss se nærmere på hva du burde ta hensyn til når du skal lage film til bedriftens markedsføring:

La oss si at dere er en restaurant basert i Oslo og at alle i Oslo er målgruppen. Hvordan skal dere nå ut til alle disse menneskene og hvordan kan man lage en video som treffer alle disse?

Når vi lager video ønsker vi at personer tenker “Jøss, den filmen var laget til meg”. Alltid spør deg selv hvem du lager video til og hvor de befinner seg i kundereisen før du lager video.

 • Hvem er målgruppen?
 • Hva motiveres de av?
 • Hva har du som de trenger?
 • Hva er målgruppens utfordringer og problemer?
 • Hvor i kundereisen befinner de seg?

Beskriv målgruppen på en detaljert måte, og differensier dem i flere segmenter. Når du forstår målgruppens utfordringer, interesser og motivasjon, vil det kunne hjelpe deg å lage videoinnhold som engasjerer akkurat dem.

2.Mål

Hvilken effekt eller handling skal vi oppnå?

Hvilke mål man har er gjerne avhengig av målgruppen, og det er relevant å se på hvem man skal nå ut til før man utdyper et spesifikt mål med filmen. Det kan være lurt å utvikle såkalte “myke” og “harde” mål.

De harde målene er mer konkret og er i de fleste tilfeller målbare slik at man etterhvert kan fastslå om de er nådd eller ikke. Disse måles som regel i kroner, prosent, antall eller lignende. Eksempler på harde mål i dette tilfellet kan for eksempel være:

 • Forbedre kundelojalitet med 30%.
 • Økning av følgere på Instagram med x antall følgere.

De myke målene hjelper deg å forstå kundens behov og hvordan du kan løse deres problemer. De blir kalt myke fordi de er vanskeligere å måle, men de er minst like viktig som de harde målene. Eksempler på myke mål i dette tilfellet kan for eksempel være:

 • Skape kjennskap til restaurantens rolle og verdier
 • Engasjere gjester til å poste bilder på Instagram

Kombinert vil disse målene kunne ha effekt på hvilke strategi som er lur å ha.

3. Budskap

Når du vet hvem målgruppen er, hvor de befinner seg i kjøpstrakten og hvilken effekt du ønsker, kan du begynne å tenke på hvilket budskap filmen skal formidle. Hva ønsker du at målgruppen skal sitte igjen med umiddelbart etter at seerne har sett filmen? Og hva er call to action?

Forbrukere er ikke opptatt av selve produktet, men hva det kan løse. Med andre ord ønsker vi ikke å se maten du selger i en ren produktvideo. Vi ønsker å vite hvordan din restaurant løser problemer vi har og hvilke verdier som ligger til grunn for merkevaren som står bak.

Det er et økende fokus på hvordan kommunikasjon kan spille en positiv rolle i samfunnet, og hvordan merkevarer i større grad kan gå fra å være markedsaktører til samfunnsaktører. Det er blitt trendy å vise samfunnsansvar. Men det er viktig å huske på at det som kommuniseres må være ekte. Når en virksomhet formidler noe til omgivelsene, sier også budskapet noe om hvem man er, både som gruppemedlemmer og hva man står for.

4. Kanalvalg

Hvilke kanaler og flater er aktuelle for ditt behov?

Det kan være lurt å finne ut hvilke kanaler og flater man skal bruke når man skal lage video, både i forhold til selve produksjonen og til etterarbeidet. Instagram, Facebook og Youtube krever alle forskjellige formater. Og forskjellig lengde.

Videoer må optimaliseres for de ulike plattformene og bruksområdene. Dersom du skal bruke videoene på sosiale medier, må man ta hensyn til de som befinner seg på sosiale medier. En rapport fra Hubspot viser at optimal videolengde på Instagram ligger på rundt 30 sekunder, og ikke mer enn et minutt. På Facebook er det et minutt, Youtube to minutter og Twitter 45 sekunder. Folk som scroller gjennom feeden har med andre ord ikke mye tid til å se på videoen din, og da må vi tilpasse videoene deretter. Både i forhold til lengde og innhold.

En annen viktig faktor å ta hensyn til er hvordan folk bruker plattformene. Folk scroller hensynsløst, og skal vi stole på amerikanske eksperter, eksponeres vi for 5000 annonser hver dag. Og som du kanskje har oppdaget selv spilles videoer på både Facebook og Instagram automatisk, og som regel uten lyd. Faktisk så blir så mye som 85% av Facebookvideoer sett uten lyd. Da er det lurt å legge på tekst slik at man får med seg innholdet uten lyd, eller å lage video hvor man ikke er avhengig av å høre lyden.

Vi skal straks gå nærmere innpå de ulike kanalene.

5. Hva trenger du av utstyr for å lage filmen

Først og fremst trenger du noe å filme med

Du er ikke nødvendigvis avhengig av avansert kamerautstyr for at en film skal bli bra. Er forarbeidet dårlig, vil ikke utstyret redde resultatet. Produksjonen kan gjøres med et rimeligere kamera med opptaksmuligheter eller en god smarttelefon. Med mange av dagens smarttelefoner kan du ta opp film i 4K-oppløsning.

Det er lurt å stabilisere når du skal filme. Dette kan gjøres ved hjelp av en såkalt tripod, altså et kamerastativ. Dette finnes i alle mulige størrelser, både til kamerautstyr og til smarttelefoner. Skal du filme med kamera eller mobil i hånden, vil det fortsatt være fordelaktig å bruke et håndholdt stativ, da det vil ha effekt på bevegelsene i filmingen.

Videoklipp kan i verste fall stabiliseres i ulike redigeringsapper som for eksempel Adobe Premiere Rush eller Emulsio.

Ha godt med lys

God belysning kan ha mye å si på hvordan kvaliteten på filmen oppleves for seeren. Lys gjør at man kan skape ulike stemninger og fremheve kontraster. Hva man burde investere i av lys kommer selvfølgelig helt an på hva det er man skal filme. Skal man lage mye forskjellig kan det være lurt å investere i et bedre kamera med god optikk og et lys. I flere tilfeller vil lys fra store vindusflater være godt nok. Jo nærmere lyskilden personen du skal filme kommer, jo mykere blir lyset, og dermed mykere skygger. Et vindu er veldig fint som et lys fra siden.

Hvis man tar mye intervjuer vil det være hensiktsmessig å investere mer i lysene, og lyssette på den måten vi kaller for trepunkts lyssetting. Dette er en lyssetting som består av et hovedlys, baklys og hårlys.

Om man filmer med mobilen og ikke har tilgang på full belysning i form av diverse utstyr, er det viktigst at du får lyst opp motivet som skal være i fokus i filmen. Dette kan man gjøre med store vindusflater og dagslys.

Lyd

Dersom det skal prates i filmen, bør du sørge for å filme i stille omgivelser. For å få den beste lydkvaliteten er det likevel fordelaktig å bruke en mikrofon, da mye lyd forsvinner i et rom. Husk at det alltid er lurt å tekste videoen. Oftere enn før ser vi video uten lyd.

Redigeringsapper

Det finnes mange redigeringsprogrammer som er enkle å bruke og som gir et godt sluttprodukt. Her er noen av dem:

iMovie (iOS)

Dette er en gratis app som funker både på mobil og Mac. Det er forholdsvis enkel app hvor du kan redigere klipp, legge på effekter, fargekorigere og legge til musikk.


Adobe Premiere Rush (Foreløpig for iOS)

Noe mer avansert enn Imovie, men da også med flere muligheter. Tilpasset både Iphone og Mac. Premiere Rush er utviklet spesielt for Youtube og Instagram. Det er en en enklere versjon enn Adobe Premiere Pro, og dermed mye enklere å bruke.


Adobe Premiere Pro

Mange foretrekker Adobe Premiere Pro til å redigere film. Programmet fungerer for både Mac og PC og er mye brukt. Dersom du er helt ny på video kan det være enklere å starte med et av programmene over, da Premiere Pro er noe avansert.

Takeaways fra slik lager du videoer:

 • Definer målgruppe:
  Hvem er målgruppen?
  Hva motiveres de av?
  Hva har du som de trenger?
  Hva er målgruppens utfordringer og problemer?
  Hvor i kundereisen befinner de seg?
 • Definer mål:
  Hvilken effekt eller handling ønsker du å oppnå med filmen? Kan være lurt å fokusere på “myke” og “harde” mål.
 • Budskap:
  Hva ønsker du at målgruppen skal sitte igjen med umiddelbart etter at de har sett filmen? (Samfunnsansvar)?
 • Kanalvalg:
  Hvilke kanaler og flater er aktuelle for ditt behov?
 • Essensielt utstyr:
  Noe å filme med, godt lys, gode lydforhold og gjerne en redigeringsapp.
 • Tenk mobilvennlig!
 • Inkluder en call to action:
  Enten i filmen eller i publiseringen.
 • Hold videoen kort
  Ta hensyn til hver enkelt kanal
 • Tekst video
  Folk ser video uten lyd (eller lag en video som ikke er avhengig av lyd for å forstå budskapet). Både Youtube og Facebook har mulighet for teksting når du laster opp video.

Distribusjon og publisering

Filmen er klar til publisering og du ønsker at folk skal se hva du har laget. En feil mange gjør er at man har en god video, men ingen plan for publisering. Det er noen hovedelementer som er viktig å ta stilling til når du skal publisere videoene dine:

Hvem vil du at skal se videoen, hvem ønsker du å nå ut til?

Hvor befinner denne målgruppen seg, og hvilke medievaner har de?

Bruker målgruppen sosiale medier? Isåfall hvilke plattformer befinner de seg mest på? Dersom du for eksempel har en yngre målgruppe kan det være at Snapchat er en mer effektiv plattform enn Instagram og Facebook.

Når på døgnet de benytter seg av de ulike mediene kan kan også spille en rolle. Det er noen likheter som går igjen i manges hverdag. Ifølge Adweek sjekker 80% smarttelefonen sin de første 15 min etter at de har våknet. Kanskje det er relevant at de ser videoen når de sjekker Instagram på morgenkvisten?

Budsjett til annonsering dersom du organisk ikke klarer å nå ut til målgruppen

Antallet poster på sosiale medier øker, og det er vanskeligere å konkurrere om organisk rekkevidde. Det kan dermed være lurt å ha noe budsjett til annonsering.

Vi skal gå inn på noen publiseringskanaler:

Youtube

Youtube er faktisk den nest største søkemotoren i verden, og er en god plattform for innbygging av videoinnhold på nettsiden din. Skriv titler, beskrivelser og bruk tags. Her kan du inkludere nøkkelord. Youtube er en fin plattform for å bli oppdaget i Google-søk, ettersom Google eier Youtube.

Du kan også drive trafikk fra YouTube og til nettstedet ditt. Dette kan gjøres via det som kalles “handlingsfremmende overlegg” eller “kort”. Dette kan kun gjøres etter at du har bekreftet nettstedet i skaperstudio. Deretter må du tilknytte nettstedet ditt. Det gjøres via skaperstudio -> kanal -> avansert.

Sjekkliste for publisering på Youtube.

 • En iøynefallende thumbnail (dette er miniatyrbilde som presenteres først før det klikkes play)
 • Fengende tittel:
  Tips: bruk autofyllingsfunksjonen i søkefeltet for å se hva folk søker etter.
 • En god beskrivelse som summerer opp hva videoen handler om: Inkluder relevante linker til alle relevante ressurser som blir brukt eller pratet om i videoen.
 • Inkluder tags:
  Finn relevante tagger ved å søke på tittelen din på Youtube eller Google.
 • Inkluder nøkkelord i tittel og beskrivelse
 • Best egnet format er 16:9

Facebook

Facebook er en super måte å skape engasjement rundt merkevaren din. Folk liker, kommenterer og deler videre om det er interessant nok. Men det blir stadig vanskeligere å konkurrere om organisk rekkevidde.

Facebook har en algoritme som i stor grad styrer hvilket innhold man blir presentert for. Algoritmene endres hele tiden, så det kan være lurt å sette seg inn i hvordan algoritmen fungerer. Kort fortalt presenterer Facebook innhold som er mest relevant i henhold til brukerens historikk og preferanser. Poster som ikke “når opp” blir eksludert fra brukerens nyhetsfeed.

På Facebook dukker videoene opp i feeden, uten at man nødvendigvis har søkt seg til innholdet som man ofte gjør på Youtube. Dette gjør at innholdet må være optimalisert for disse plattformene. Det er helt vesentlig at de første sekundene er interessant (og helst like interessant både med og uten lyd da videoer ofte avspilles automatisk uten lyd).

Sjekkliste for publisering på Facebook

 • En iøynefallende thumbnail (miniatyrbilde som presenteres først før det klikkes play)
 • Last opp videoen direkte i Facebook!
  Plattformen favoriserer filmer som er lastet opp direkte. Brukeropplevelsen blir bedre ettersom filmen vises i fullt format i tidslinjen, den avspilles automatisk og den organiske rekkevidden er større. Når du legger ved link fra Youtube tillater ikke Facebook autoplays og den organiske rekkevidden blir mindre
 • Fengende tittel
 • Kort og god beskrivelse som summerer opp hva videoen handler om.
 • Oppfordre seeren til å “tap for sound” enten i filmen eller i tekstbeskrivelsen.
 • Ha en “call-to-action”, gjerne nevnt i både video og beskrivelse.
 • Tag folk/sider som er relevant å tagge.
 • Følg med på innsikt, gjennomsnittlig visningstid, 10 sekunders visninger og innleggsengasjement.
 • Få andre til å dele videoen din
 • Bruk Facebooks annonseadministrasjon til å promoter videoene dine til et spesifikt publikum. Alternativt kan du fremme innlegg, men det bør bare gjøres når målet ved annonseringen er økt engasjement. I andre situasjoner er du bedre tjent med å sette opp annonseringen din med en annen målsetting i annonseadministrasjonen. Her kan du konfiguere Instagrammen din også. Du trenger imidlertid ikke å konfiguere Instagram-kontoen din for å kunne publisere annonsene dine begge steder.
 • På PC er 16:9 og 9:16 best egnet format. Mobil gjør automatisk begge størrelsesforholdene til 2:3.

Instagram

På samme måte som Facebook er Instagram en super kanal å skape engasjement. Du kan dele videoer i nyhetsfeeden og i stories. Videoer spilles av automatisk uten lyd og kan være opptil 60 sekunder lange i feed og 15 sekunder i stories. Dette er en super kanal for merkevarebygging, da du får vist personligheten din, hvem du er og hva du gjør.

Sjekkliste for publisering på Instagram:

 • Tenk mobilvennlig!
 • Iøynefallende thumbnail (dette ser bra ut i feeden din)
 • Legg til emeknagger (Også kalt hashtags), locations og tag relevante profiler. Det kan være lurt å undersøke hvilke emneknagger som er lure å bruke og hvilke emneknagger potensielle kunder bruker og ser etter. Her er det viktig og ikke bruke emneknagger som er superpopulær. Da kommer du bare til å forsvinne nedover i feeden blant alt annet innhold.
 • Gjør kontoen din til en bedriftskonto slik at du får tilgang på innsikt.
 • Putt eventuell web-adresse i biografien din, og henvis til den i beskrivelsen om du ønsker å føre trafikk til webside.
 • Responder på det folk kommenterer på innleggene dine.
 • Anbefalt lengde på video er 30 sekunder, men kan være opptil 60 sekunder.
 • Promoter innlegg. Dette kan du gjøre etter du har postet videoen. Du kan også opprette Instagram-annonser fra sideinnlegg i Facebooks annonseadministrasjon. Innhold som fungerer bra på Facebook funker også ofte bra på Instagram. Så lenge du endrer bilde- og videospesifikasjoner, kan du bruke samme innhold på Instagram som på Facebook og laste det opp i samme annonsesett.
 • 16:9, 1:1 og 4:5. Vi anbefaler at du fyller skjermen og benytter deg av de to sistnevnte dersom du poster video i feeden på Instagram.

Snapchat:

Ifølge Snapchat sine nettsider er en tredjedel av brukerne til Snapchat IKKE på Facebook og Instagram. Snapchat og Instagram er plattformer som når ut til en yngre målgruppe. Så om målgruppen din er folk født etter 2000 tallet er kanskje ikke Facebook alene den mest optimale plattformen å distribuere innholdet på? Det kommer selvfølgelig an på, men man ser at yngre i større grad benytter seg av Snapchat og Instagram. Med mindre dere har en egen Snapchatkonto, er denne plattformen bare relevant dersom du skal sette opp annonser.

Type annonser på Snapchat:

 • Nettsidevisninger annonser
  Tillater deg å feste nettside til annonsen, hvor seere kan “swipe” opp.
 • Artikkel annonse
  Promoter en artikkel via snapchat, og folk kan åpne den via “swipe” opp.
 • App annonse
  Dersom du ønsker å promotere en app, kan du sette opp annonsen slik at den fører til selve installasjonssiden i appstore. Her også ved “swipe” opp.
 • Geofilter
  Når man tar et bilde, kan man swipe og få opp ulike filtere over bildet. Dette kan for eksempel brukes hvis man ønsker å markedsføre på et event.
 • Snapchatfiltre
 • Format: 9:16

På tide å sette i gang

Det å markedsføre med video er ikke nytt, tvert imot har det vel egentlig vært aktuelt i lang tid. Det som har endret seg er hvordan video har blitt viktig på bortimot alle plattformer, og at det har vokst frem som den klare vinneren når det gjelder å formidle budskap.

Video er nyttig gjennom hele kundereisen, enten om målet er å øke bevissthet rundt merkevaren eller konvertere til salg.

Stort eller lite markedsbudsjett – det er fullt mulig å inkludere video i markedsstrategien. Det trenger ikke koste masse å produsere gode videoer som har effekt.

Klikk her for å se AVIA sin prisveiledning på film.

Bruk kundereisen som et verktøy i bestemmelsen om hvilke type video du skal lage. Skal du produsere dine egne videoer, er det viktig å bruke god tid på forarbeid og planlegging. Dette kan spare deg for både tid og penger.

Det som formidles trenger ikke være avansert. Ofte foretrekker publikum det som er autentisk og ekte. Forbrukere blir mer og mer bevisst, og forventer ærlighet og transparens fra merkevarer. Husk at budskapet sier noe om hvem du er og hva du står for.

Bruk alle relevante plattformer når du publiserer. Tenk gjennom hvordan filmen kan benyttes til ulike flater og i forskjellige formater. Har du laget en film til landingssiden din, kan den publiseres på Youtube, Facebook og Instagram. Samme video kan klippes til storyformat og brukes i insta- og facebookstories. Eller kanskje du har flere forskjellige filmer som kan klippes sammen til en helt ny film og som kan fungere på en flate du tidligere ikke hadde tenkt på?