Behind the Scenes

Bli med oss bak kulissene

Vi inviterer deg inn i vår verden, hvor du blir kjent med hvordan kreatørene våre jobber fra tidlig fase til ferdig film. 

I denne miniserien får du et innblikk i hvordan produksjonene våre blir til, og prosessen vi i AVIA benytter oss av for å skape meningsfulle filmer som engasjerer og påvirker.

Filmproduksjon fra
start til slutt

Enten det er en TV-reklame eller en bannervideo til en landingsside er det flere ting som påvirker omfanget på en filmproduksjon. Prosessen involverer flere mennesker som er delaktig avhengig av hvor i prosjektet en befinner seg. AVIA produserer det meste fra den kjappe reportasje til de store reklamekampanjene, både animasjon og levende film.

Vi følger våre kunder helt til produksjonen har lykkes, med fokus på å skape tillit, forståelse og godt samarbeid.

#1
Motion: Ada, Erik og Monika

Tekst kommer.

#2
Right To Play: Spiro og Vegard

Det er estimert at over 11 millioner jenter i fattige land står i fare for å aldri komme tilbake på skolen som følge av koronapandemien. Right To Play ønsket å belyse dette temaet og oppfordre folk flest til å støtte arbeidet de gjør for å sikre jenter i fattige land bedre tilgang på utdanning. I denne episoden følger vi Spiro og Vegard gjennom produksjonen av filmen som inngår i opplysningskampanjen.

En virkningsfull kampanje, har en gjennomført komposisjon. Her blir du kjent med hvordan Vegard og Spiro jobbet sammen fra tidlig fase med storyboarding, gjennom prosessen og til ferdig film for Right To Play. 

Felles for Vegard og Spiro er deres evne til å leve seg inn i filmens visjon og utforske forskjellige måter visuelle virkemidler kan brukes til å underbygge budskapet i en film.

#2
(kunde/navn på film): Ada, Erik og Monika

Tekst om prosjektet kommer her. Riktig video kommer under.

Tekst on animasjonsfilm kommer her.

Har du spørsmål rundt filmproduksjon?

Kontakt oss