Produsert av AVIA
Kontakt oss

Senter for oljevern og marint miljø (Marint miljø) er et kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Vi laget en animasjonsfilm i 3D med hensikt om å motivere til kunnskapsoverføring, samt å illustrere hvordan man kan ta i bruk elementer på tvers av fagfelt og i opprydding av olje og marin forsøpling.

SOMM ønsket en animasjonsfilm i 3D som enkelt kunne formidle kunnskap om synergier mellom oljevern og opprydding av marin forsøpling. 3D-animasjon er en kompleks animasjonsform med mange muligheter – både når det gjelder bruksområder, fortellerteknikker og visuelle uttrykk. Uten fysiske begrensinger hadde vi muligheten til å animere budskapet til SOMM på en tydelig og virkningsfull måte.

 

Hensikten med filmen er å motivere til kunnskapsoverføring og illustrere hvordan man kan ta i bruk elementer på tvers av fagfelt og i opprydding av olje og marin forsøpling.

«Karakteren» i filmen er en rødnebbterne som vi følger fra luften. Vi valgte dette som protagonist fordi deler av budskapet handler om å verne naturen, og fuglen representerer naturen og dyrene som lider av marin forsøpling. Det er også et virkningsfullt visuelt hjelpemiddel som gir gode oversiktsbilder av det som skjer ute på havet i filmen.

 

Senter for oljevern og marint miljø har fått veldig gode tilbakemeldinger på filmen både internt og eksternt. Filmen er også delt av samarbeidspartnere og andre aktører i sosiale medier. Det ble laget en engelsk og en norsk versjon av filmen, slik at den kan vises til et internasjonalt publikum.

Kontakt oss