Blank

Norges Blindeforbunds Ungdom: Mr. Superchili

Blant blinde og svaksynte er det mange som kvier seg for å dra på restaurant, fordi de ikke kan lese menyen selv. Dette ønsker Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) å gjøre noe med. AVIA produserte derfor en film som på en humoristisk måte viser hvorfor det er nødvendig å innføre menyer tilpasset synshemmede.

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) er en organisasjon av og for synshemmede i alderen 14-35 år. De har over 500 medlemmer spredt over hele Norge, og jobber for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering. De tenker at valg av utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter skal basere seg på hva man liker og er interessert i, ikke på hvor god eller dårlig synsevne man har. 

format: 4:5 & 16:9
lengde: 00:44
flate: Facebook

Videre mener de at de fleste utfordringene blinde og svaksynte møter i hverdagen er samfunnsskapte, og at så lenge viljen er tilstede kan de derfor enkelt fjernes eller reduseres. Et eksempel på en slik utfordring er å lese menyen på restauranter, og det var nettopp dette NBfU ville ha vår hjelp til å belyse.

De fleste restauranter har ikke menyer som er tilpasset synshemmede. Av den grunn kvier mange blinde og svaksynte seg for å dra på restaurant, fordi de ikke kan lese menyen selv. For å sette søkelys på dette ønsket NBfU seg en kampanje som viser viktigheten av å innføre menyer i punktskrift. Vi produserte derfor en film, som illustrerer hvordan mangelen på en tilpasset meny kan skape kinkige situasjoner for synshemmede på restaurantbesøk.

Fordi hovedkarakteren i filmen vår synes det er pinlig å spørre om hjelp, tar han bare en råsjanse på at “nummer 13” er noe han kommer til å like. NBfU var veldig med på å benytte humor for å nå frem med sitt budskap om tilpassede menyer, noe som kommer godt fram i hovedkarakterens møte med “nummer 13” – og en noe eksotisk matkultur.

Mathias Odden

Regissør, AVIA Produksjon

Vår visjon er å påvirke menneskers liv, valg og holdninger på en positiv måte gjennom markedsføring og reklame. Etter kampanjen vår ble lansert har NBfU vært i kontakt med en rekke store restaurantkjeder, og så langt har Peppes, Egon og Olivia tilpasset menyene sine til blinde og svaksynte.

Trenger du en kampanje til din bedrift?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Website language: EN / NO

Vi bruker cookies som samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden, det hjelper oss i å forbedre vår tjeneste og din brukeropplevelse. Du kan lese mer her: Personvern.