Produsert av AVIA
Kontakt oss

Hvordan forklare en uferdig og teknisk avansert løsning på en enkel måte?

Etter en offentlig anbudsrunde ble AVIA foretrukket som leverandør til å presentere Norges største samling av kartdata. GeoNorge var fortsatt et prosjekt under utvikling og det var fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan løsningen ville se ut når den ble ferdig utviklet. Formålet med filmen var å gi en forståelse for verdien av å samle all kartdata i en løsning.

 

AVIA gjennomførte hele produksjonen fra idé til ferdig film. Vi valgte å løse dette gjennom animasjonsfilm og et enkelt språk, slik at filmen rettet fokus på nytteverdien av løsningen, fremfor de tekniske detaljene som enda ikke var på plass.

Kontakt oss