Produsert av AVIA
Kontakt oss

DFØ ønsket en animasjonsfilm som informerer og forklarer initiativet "StartOff" fra regjeringen, som skal hjelpe til med å formidle kontakt mellom offentlige oppdragsgivere og oppstartsbedrifter.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) står ansvarlig for lanseringen av StartOff. For at budskapet skulle nå ut til målgruppen trengte de noe som kunne beskrive tjenesten på en rask og engasjerende måte.

 

For å formidle konseptet på beste mulige måte gikk valget på en animert informasjonsfilm. Animasjonsfilmer gir et bredt spillerom for grafisk fremstilling og blåser liv i komplekse budskap så de blir lettere å svelge.

En av mange som har benyttet seg av StartOff er Sunnaas Sykehus. De opplever at det er utfordrende for ansatte og personell å holde oversikt og finne frem i på sykehuset. Gjennom en informasjonsfilm med animerte grafiske elementer, inviterer de oppstartsbedrifter til ideforslag på en effektiv og god løsning får å lett kunne finne frem mellom de 12 byggene.

Kontakt oss