Produsert av AVIA
Kontakt oss

Optimalisert Produksjon hos Skagerak Kraft hjelper små vannkraftsprodusenter å tjene mer

På et minutt ønsket Skagerak Kraft å vise løsningen Optimalisert Produksjon; et analyseverktøy som gir små vannkraftsprodusenter informasjon om når de bør selge strømmen sin for å få bedre betalt for den. Skagerak Kraft er blant landets største produsenter av elektrisitet. Skagerak Kraft er 100% eid av Skagerak Energi.

Kontakt oss