Produsert av AVIA
Kontakt oss

Kampanjen “Savner skolen” ble laget sammen med Right To Play i forbindelse med koronapandemien. Filmen har som mål og øke oppmerksomhet rundt det viktige arbeidet til Right To Play, og retter fokus mot barn som er ekstra sårbare for kriser.

Right to play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. Arbeidet brer seg over 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten og har fokus på barns muligheter til en bedre framtid.

 

Kampanjen Savner skolen ble laget i forbindelse med koronapandemien. Filmen har som mål og øke oppmerksomhet rundt det viktige arbeidet til Right To Play, og retter fokus mot barn som er ekstra sårbare for kriser.

Som et resultat av koronapandemien er det 91% av verdens barn og unge som har mistet muligheten til å gå på skolen. For barna i fattigere land er skolen livsviktig. Gjennom utdanning får de mulighet til å løfte seg ut av fattigdom, kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot sykdommer og styrke til å utøve sine rettigheter.

Da de norske skolene stengte ned i mars, fikk mange i Norge for første gang merke hvordan en hverdag uten skole ser ut, og hvordan dette påvirker de unge. For mange var dette nytt, og man kjente på en større reduksjon i frihet og muligheter i livet. Dermed hadde vi en mulighet til å spille på en større grad av gjenkjennelighet og forståelse hos målgruppen, som ofte ikke kan relatere seg særlig til problemer i fattigere land.

 

Filmen er publisert i alle Right To Play sine sosiale kanaler og formatet er tilpasset hver enkelt kanal. Annonsene fører til en landingsside som informerer mer om kampanjen og Right To Play sitt arbeid.

Kontakt oss