Avia prod logo

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er i ferd med å lage innhold til nettsiden karriereveiledning.no, som rettes mot en ung målgruppe som skal velge videregående skole. Vi produserte en humoristisk film for å forklare hensikten med karriereveiledning.no og oppmuntre de unge til å benytte seg av den.

Trenger du en kampanje til din bedrift?
Kontakt oss