Produsert av AVIA
Kontakt oss

AVIA har produsert en videoserie for Bipolarforeningen hvor vi møter de med bipolare lidelser som forteller om utfordringene de støter på.

Bipolarforeningen har gjennom mange år utført viktig arbeid med å senke fordommer og tabu rundt bipolare lidelser. Nå ønsker de å lage filmer om mennesker med bipolar lidelse som forteller om sine utfordringer i hverdagen. I denne filmen møter vi Rita, som forteller om sin diagnose, utfordringer og erfaringer.

 

AVIA har produsert en videoserie hvor vi møter de med bipolare lidelser som forteller om utfordringer de har. Med fokus på at alle er ulike og takler ting på hver sin måte, ønsket Bipolarforeningen en videoserie om mennesker som forteller om sin erfaring med bipolare lidelser. Filmene skal gjøre det lettere for målgruppen å relatere seg til problemstillinger og løsninger de med bipolare lidelser har.

«Jeg er ikke diagnosen min. Jeg er ikke bipolar. Vi har alle år sagt at folk er bipolare, men vi sier heller ikke at folk er influensa. Vi har influensa, og vi har en bipolaritet. For meg er det veldig viktig å skille, fordi jeg er veldig mye mer enn diagnosen.»

  • Rita Jacqueline

 

På tvers av serien ønsker Bipolarforeningen å fortelle om hvordan man kan tilpasse seg som bipolar i ulike livssituasjoner. Filmene skal brukes på YouTube og sosiale medier, og serien vil dekke en rekke temaer, blant annet barn/parforhold, arbeidssituasjon, å være ufør, ha pårørende som ressurs og det å ha bipolar lidelse som ung.

Kontakt oss