Avia prod logo

I år, 2024, er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov trådte i kraft. Dette skal feires gjennom hele året og derfor ønsket Stortinget en informativ animasjonsfilm laget spesielt til voksne som skal vises på nettsiden og på Stortinget.

Magnus Lagabøtes landslov, kjent som Landslova, trådte i kraft i 1274 og representerte en betydelig juridisk utvikling for Norge. Den erstattet de fire landskapslovene for Frostating, Gulating, Eidsivating og Borgarting, og innførte dermed en enhetlig lovbok for hele landet. 

For å hedre 150-årsjubileet for landsloven, henvendte Stortinget seg til oss igjen for å produsere en animasjonsfilm som både informerte og feiret denne viktige begivenheten

Animatør Monika og illustratør Ada samarbeidet om å skape denne animasjonsfilmen, som er rettet mot et voksent publikum, i tillegg ble det laget en egen film for barn. Filmen ble publisert på nettsiden til Stortinget og ble vist under jubileumsfeiringen av Magnus Lagabøtes landslov den 2. februar på Stortinget, der dørene ble åpnet for alle interesserte.

Trenger du en kampanje til din bedrift?

Kontakt oss