Produsert av AVIA
Kontakt oss

Kvænangen kommune i Troms og Finnmark sliter med fraflytting, spesielt blant unge kvinner som flytter og ikke kommer tilbake. Vi har produsert en film som gir et virkelighetsnært men samtidig humoristisk blikk på unge voksnes liv i storbyer kontra Kvænangen. Ved bruk av visuelle hjelpemidler inspirert av moderne ungdomsserier, ønsker vi å nå ut til unge voksne og vise hvor attraktivt Kvænangen kan være.

En film som viser frem kommunen på en personlig og estetisk måte kan være et effektivt virkemiddel for å bygge stolthet blant innbyggerne. I filmen møter vi Line som bor i Oslo og Trude som bor i Kvænangen. Ved hjelp av tydelige visuelle virkemidler og estetikk som lys, lyd og chattefunksjon i bildet, kommer kontrasten mellom de to frem uten behov for å beskrive det ytterligere med ord.

Vi spiller også på den vakre naturen og det gode fellesskapet Kvænangen kan tilby. Kampanjen siktes mot målgruppen fraflyttere, hovedsakelig de som har flyttet fra Kvænangen for å studere og som ikke har flyttet hjem igjen.

Den skal også appellere til turister med fokus på å fremme Kvænangen som en attraktiv destinasjon å reise til. Gjennom turisme og lokal stolthet håper kommunen å formidle hvor attraktivt det kan være å bo der som ung.

Kontakt oss