Produsert av AVIA
Kontakt oss

Nordre Follo kommune ønsket en film som viser hvorfor utviklingen og utvidelsen av Kolbotn skole er viktig for elevene, nærmiljøet og skolen.

Gjennom en estetisk og visuelt tiltalende film får publikum muligheten til å selv se effektene av prosjektet. Kampanjen lar derfor publikum gjøre opp sin egen mening, noe som kan påvirke mot en positiv holdningsendring.

 

Det er tatt i bruk elementer som natur, skolemiljø og kjente omgivelser for å appellere til målgruppen, som er de i lokalmiljøet. Kampanjen skal brukes for å trekke flere folk til kommunens nettsider, slik at de kan lese mer om prosjektet.

Kontakt oss