Avia prod logo

Gjennom en estetisk og visuelt tiltalende film får publikum muligheten til å selv se effektene av prosjektet. Kampanjen lar derfor publikum gjøre opp sin egen mening, noe som kan påvirke mot en positiv holdningsendring.

Det er tatt i bruk elementer som natur, skolemiljø og kjente omgivelser for å appellere til målgruppen, som er de i lokalmiljøet. Kampanjen skal brukes for å trekke flere folk til kommunens nettsider, slik at de kan lese mer om prosjektet.

Ønsker du en lignende kampanje?