Produsert av AVIA
Kontakt oss

Ung i trafikken ønsket en kampanje for å belyse og øke bevisstheten rundt hvordan kroppen blir påvirket av rus under kjøring. Målet med filmene var å gi seerne en innsikt i hvordan rusmidler påvirker kjøreferdighetene.

Kampanjen består av tre korte filmer, med hver sin hovedperson som er påvirket av et rusmiddel; alkohol, hasj og kokain. Hver film har en unik fortelling som følger hovedpersonen mens de kjører under påvirkning av det aktuelle rusmiddelet. Gjennom disse tre filmene ønsket vi gjennom kampanjen å gi seerne en realistisk opplevelse av risikoen og konsekvensene ved ruskjøring. Ved å vise hvordan rusmidlene påvirket hovedpersonenes oppmerksomhet, reaksjonsevne og kognitive funksjoner, formidlet vi de alvorlige farene forbundet med å kjøre i påvirket tilstand.

Målet var å skape en sterk emosjonell respons hos seerne og oppfordre til ansvarlig atferd på veiene. Gjennom å formidle konsekvensene av ruskjøring håpet vi med kampanjen å bidra til økt bevissthet og redusert risiko for trafikkulykker relatert til rusmidler. Kampanjen retter seg mot unge mellom 15-26 år og ble lansert på TikTok og Instagram våren 2023. Filmene brukes også i et nettbasert kurs laget av Ung i Trafikken.

Kontakt oss