Produsert av AVIA
Kontakt oss

Allos Stiftelsen ønsket å lage en betydningsfull animasjonsfilm som kaster lys over de psykiske plagene unge uføre står overfor. Gjennom denne filmen håpet de å rette oppmerksomheten mot unge uføres situasjon og samtidig formidle budskapet om hvordan utenforskap kan reduseres når mennesker opplever å skape egen verdi i trygge fellesskap.

Kontakt oss