Produsert av AVIA
Kontakt oss

Hjelpekilden ønsket en kampanje som forklarer ulike kulturer og behov blant ungdommer som bryter med lukkede religiøse miljøer. Vi produserte en kampanje som viser deres synspunkt, for å øke forståelsen rundt kulturen og omsorgssvikten de opplever.

God psykisk helse resulterer fra biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som utvikles fra barndom. Stressende hendelser og negative forhold hjemme kan skade helsen. Et godt barnevern med riktig kunnskap kan hjelpe ungdom som har brutt med lukkede religiøse miljøer, og sørge for at de ikke benytter skadelige mestringsstrategier. Dette kan føre til bedre livsmestring og god helse.

Vi produserte en kampanje som skal øke forståelsen rundt utfordringene til denne gruppen, slik at hjelpeapparatet kan bistå de bedre. Hjelpekilden ønsker å øke forståelsen rundt den unike kulturelle bakgrunnen til gruppen, som er nødvendig for å kunne bistå personer med denne bakgrunnen. De ønsker også å vise hvilken omsorgssvikt denne gruppen opplever, og hvorfor unge utbrytere trenger mer ettervern enn andre.

Kontakt oss