NHO: Offentlig innovative anskaffelser

 

Hvordan gjøre offentlige anskaffelser?

Kunde: NHO

Stat og kommuner kjøper hvert år produkter og tjenester for nærmere 500 milliarder. Innovative anskaffelser er en ny måte å gjøre innkjøp på. Se filmen som ble vist på NHOs årskonferanse 2018.

Formål: Filmens formål er å presentere en ny måte å gjøre offentlige anskaffelser på. Filmen skal informere og inspirere flere selskap i å benytte denne nye måten å gjøre anskaffelser på.

Omfang på produksjon: En middels omfattende produksjon, der en stor del av arbeidet ligger i utarbeidelse av innhold og manus. I tillegg er det lagt ned et arbeid i animasjon og illustrasjoner.


Produsent: Jo-Christian J. Larsen
Regissør: Markus Odland
Filmfotografer: Fredrik Hinsch og Sondre Formo Lindheim
Grafikk: Frida Solvang
Postproduksjon: Snorre Sjaatil

 
Background copy.png

Trenger du hjelp med din filmproduksjon?

Jo-Christian J. Larsen var produsent under produksjonen, og hjelper gjerne også deg og din bedrift. Ta kontakt med din henvendelse!

jcjl@aviaprod.no
Tlf: 92296121