Filmstrategi AVIA

Øk effekten av film

Få flere delinger og større engasjement på filmer ved å velge riktig strategi for publisering.

Riktig publisering utgjør en stor forskjell

Valg av riktig kanaler og formater

En god film er lite verdt uten seere. Konkurransen om oppmerksomhet på nett er mer tilspisset enn noen gang. Gjennom en analytisk tilnærming kan vi bistå bedrifter og byråer i å øke deres ROI på filmer som publiseres.

Kraften i gratis distribusjon

De fleste bedrifter har et stort ubenyttet potensiale i Facebook markedsføring med film. Med riktig anvendelse kan en Facebook video nå ut til et stort publikum, helt kostnadsfritt.

Enkle grep kan bidra til markant økning i organisk spredning og bedre konvertering.

Optimalisering

Tempoet har endret seg. I dag er film blitt en aktiv del av bedriftenes kommunikasjon. Det betyr at flere må tørre å prøve og feile før de kan lykkes. Vi måler filmens resultater og bruker funnene i produksjon av nye filmer.

Kontakt oss

AVIA består av filmskapere og eksperter på digital markedsføring med film. Kontakt en av våre medarbeidere for bistand.