Lengde

02:37

Formål

Filmens formål er å presentere en ny måte å gjøre offentlige anskaffelser på. Filmen skal informere og inspirere flere selskap i å benytte denne nye måten å gjøre anskaffelser på.

Omfang

En middels omfattende produksjon, der en stor del av arbeidet ligger i utarbeidelse av innhold og manus. I tillegg er det lagt ned et arbeid i animasjon og illustrasjoner.