Lengde:

3:42

Formål:

Aars ønsket å dokumentere det hederlige arbeidet som gjøres på Ilas Sykkelverksted, som et ledd i Aars sitt kommunikasjonsarbeid, der blant annet deres samfunnsansvar (CSR) vil vises gjennom film.

Omfang på produksjon:

En liten produksjon med effektiv ressursbruk. Visuell stil og format ble definert i forkant av innspilling, i samarbeid med Aars sitt kommunikasjonsbyrå.