Norges mest energieffektive svømmeanlegg – Holmen Svømmehall

Holmen Svømmehall

Holmen svømmehall i Asker ble ferdigstilt våren 2017, og er et grønt forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet. Svømmehallen dekker ca. 80 prosent av varmebehovet med fornybar energi og har 45% årlig energibesparelse sammenlignet med en svømmehall som bygges etter dagens forskrift.

Fotografering er gjort av AVIA, våren 2017.

FOTO